torsjö live vers2

Fler värderingar av postterminalen ikväll Skatteplanering bakom tidigare lågpris

Fler värderingar av postterminalen ikväll Skatteplanering bakom tidigare lågpris

Totalt fem olika värderingar av postterminalenfastigheten kommer att presenteras vid kommunfullmäktige ikväll. Värdet varierar mellan 11,5 och 48 miljoner kronor. Det berättar Ulf Berggren (SD), andre vice ordförande i tekniska nämnden, när Frilagt vill ha en kommentar till att ett av värderingsföretagen som kommunen anlitat inför ett eventuellt köp även har uppdrag för säljaren. Han förklarar att värderarna har anlitats av tjänstemän på delegation, inte av politikerna.

Enligt Berggren har Frilagt vilselett kommuninvånarna genom att publicera lagfartens uppgift att säljaren Brännmästaren AB köpte fastigheten för 300 000 kronor för 20 år sedan. Hela köpesumman skulle varit 8,1 miljoner kronor. Förklaringen är att köpet var en del av en mer komplex affär med fastighetsreglering i syfte att undkomma skatt.

Ulf Berggren ringde på lördagen till Frilagt för att berätta att det var fel i artiklarna om postterminalen. Priset för 20 år sedan var inte 300 000 kronor, två fastigheter ingick för sammanlagt 8,1 miljoner. Han hade dock inte tillgång till några underlag som visade hur det hängde ihop, utan hänvisade till kommunalrådet Lena Wallentheim (S) som begärt ut handlingar från arkivet efter att en av ägarna ringt upp.

– Jag litar på säljarna, sa Berggren.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Fler värderingar av postterminalenfastigheten kommer att presenteras vid kvällens kommunfullmäktige. Foto: Urban Önell
Ulf Berggren (SD).

Han berättade att kommunen hade förköpsrätt men avböjde vid affären 2000.

Lena Wallentheim kunde inte heller ge Frilagt några handlingar. På måndagen fick vi dock ut förrättningsakten från kommunens lantmäteri.

Den visar ett avancerat upplägg där både staten genom Postfastigheter AB och kommunen hjälper företrädarna för Brännmästaren AB att minska sin stämpelskatt med troligen över 300 000 kronor. Det sker genom att Postfastigheter AB den 28 januari 2000 säljer de två fastigheterna var för sig, istället för tillsammans. Köparna söker bara lagfart för den billigare fastigheten på 199 kvadratmeter, där det gula tegelhuset ligger. Den kostar alltså 300 000 kronor, vilket är anmärkningsvärt billigt eftersom samma fastighet tidigare sålts inom postkoncernen för 6 152 000 kronor. Kommunen gör omedelbart en ansökan om fastighetsreglering för att lägga in den dyrare fastigheten på 8 198 kvadratmeter med själva postterminalen i den billigare fastigheten. Här blir priset 7,8 miljoner kronor. Även en kommunägd markbit på 199 kvadratmeter tillförs mot en ersättning på 14 000 kronor. Denna bit var tidigare utarrenderad till Postfastigheter.

Vid köp genom fastighetsbildning slipper köparen stämpelskatt. Skatten är för juridiska personer 4,25 procent av köpeskillingen, eller taxeringsvärdet om det är högre, det vill säga 331 500 kronor beräknat på köpeskillingen på 7,8 miljoner kronor.

Fastigheterna med inringad etta och tvåa reglerades till Brännmästaren 7.

Företrädarna för nuvarande Brännmästaren AB köpte först ett så kallat lagerbolag, Grundstenen AB, registrerat på andra personer, den 3 januari 2000. Den 28 januari undertecknade de genom en generalfullmakt för detta bolag köpet av den stora fastigheten Brännmästaren 2. Köpekontraktet var giltigt under förutsättning att kommunen inte utövade sin förköpsrätt för Brännmästaren 7. Grundstenen blev Brännmästaren AB den 3 februari samma år, enligt Bolagsverkets registreringsbevis. Märkligt nog stod fortfarande Grundstenen som ägare till både Brännmästaren 2 och Brännmästaren 7 vid fastighetsregleringen den 6 april 2000. Bolaget avregistrerades enligt Fastighetsregistret den 4 april 2000. Fastigheten Brännmästaren 2 avregistrerades den 14 april.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) säger att han inte känner till de tidigare turerna, men att köpet år 2000 egentligen inte är relevant idag.

– Därför har jag inte borrat i det. Det är marknadsvärdet det gäller nu. Men man köper ofta den lilla fastigheten och söker lagfart på den för att få lägre stämpelskatt, sedan reglerar man den stora fastigheten till den lilla, säger han.

En lagändring har föreslagits för att motverka skattesmitning av det här slaget. Regeringens särskilda utredare Christina Eng konstaterade 2017 i “Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet” att hennes kartläggning bekräftat att fastighetsbildning används som ett sätt att undkomma stämpelskatt vid fastighetstransaktioner.

– Eftersom det medför dels ett betydande skattebortfall, dels att Lantmäteriets resurser används på ett ineffektivt sätt, anser jag att det är nödvändigt att åtgärda detta lagstiftningsvägen, skriver hon och föreslår bland annat en generell skatteplikt för stämpelskatt vid fastighetsbildning.

Ulf Berggren vill nu inte kommentera att skatteplanering är orsaken till att det bara finns lagfart på den mindre delen av köpesumman. Frilagts uppgift i tidigare artiklar var alltså inte felaktig utifrån lagfarten, men förklarade inte hela affären.

– Nu är det så att vi ska köpa hela fastigheten, inte delar, säger Ulf Berggren.

Postfastigheter AB sålde det gula huset vid postterminalen för 300 000 kronor, trots att det tidigare sålts inom postkoncernen för 6 152 000 kronor. Foto: Lotta Persson

Han säger att han inte kan svara på frågor om värderingsföretaget Croisette Real Estate Partners uppdrag att sköta uthyrningen av bland annat den gamla postterminalen för säljarens räkning.

– Det har varit fem-sex värderingsfirmor inkopplade, säger han.

Det är väl viktigt att ta reda på det verkliga värdet?

– Det har jag papper på, det tar jag ikväll. Man kan räkna på många olika sätt och vis, säger han.

Han berättar att det finns fem värderingar på 11,5-48 miljoner kronor.

Men det kan väl inte bara vara en gissningslek, kommunen har ju ansvar för att ta reda på marknadsvärdet?

– Det är svårt att värdera när det är en strategisk tomt, säger Ulf Berggren.

Enligt tidigare rättsfall får kommuner varken köpa fastigheter till överpris eller sälja till underpris. Det är marknadsvärdet vid tidpunkten för affären som gäller.

Frilagt har sökt Lena Wallentheim och säljarens företrädare Johannes Thornberg.

Berit Önell

Läs mer:

2020-10-16 Olagligt att löpa postterminalen till överpris

2020-10-18 ”Oberoende” värderare har uppdrag för postterminalens säljare

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se