Gruppen-3a-328x120

“Oberoende” värderare har uppdrag för postterminalens säljare

“Oberoende” värderare har uppdrag för postterminalens säljare

Croisette Real Estate Partner har både värderat fastigheten med gamla postterminalen och haft i uppdrag att hyra ut lokalerna – vilket inte framgår av handlingarna i ärendet. Foto ur tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse.

Ett av de två värderingsföretag som Hässleholms kommun anlitat för att få en oberoende värdering av gamla postterminalen har också uppdrag för säljaren. Det är Croisette Real Estate Partner som arbetar med att hyra ut bland annat denna fastighet.

– Det tycker jag att de borde ha upplyst om, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) som säger nej till affären.

Croisette, som inte gör något riskavdrag för framtida järnvägsutbyggnad, kom fram till det högsta marknadsvärdet på 18 miljoner kronor. Det andra företaget, Forum Fastighetsekonomi, landade på 11,5 alternativt 14 miljoner kronor.

I styrelsen för säljaren Brännmästaren AB sitter samma personer som för Hässleholm Företagspark, ett företag som hyr ut lokaler och som i sin tur lämnat förmedlingsuppdraget för uthyrning av den tidigare postterminalen till Croisette Real Estate Partner. Hässleholm Företagspark länkar från sin hemsida till Croisette som presenterar lokalerna på 1 500 kvadratmeter med öppna lagerytor och kontorsrum i en film på sin hemsida.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
På sin hemsida presenterar Croisette lokalerna.

Croisette arbetar också med fastighetsvärderingar och fick alltså Hässleholms kommuns uppdrag att värdera fastigheten Brännmästaren 7 där den tidigare postterminalen presenteras som huvudbyggnad. Enligt tjänsteskrivelsen från tekniska förvaltningen anlitades Croisette Real Estate Partner och Forum Fastighetsekonomi för att få två oberoende värderingar.

Croisette värderade fastigheten till 18 miljoner kronor baserat på nuvarande användning, enligt avkastningsvärde och jämförelse av liknande objekt.

Värderingen är inte helt jämförbar med Forums på 11,5 miljoner kronor där ingen jämförelse med liknande objekt ingår. Forum gjorde också en sammanvägning av förväntad avkastning och framtida byggrättsvärde med avdrag för tid, risk och exploateringskostnader, vilket gav ett värde på 14 miljoner kronor.

Kommunens tjänstemän sammanfattar värdet till mellan 11,5 och 18 miljoner kronor, vilket uppges vara i nivå med förvaltningens egen tidigare värdering.

Båda företagen gjorde även en bedömning av framtida byggrättsvärde med utgångspunkten att marken i framtiden kan bebyggas med bostäder. Där blev Forums bedömning 28 miljoner kronor och Croisettes mellan 27,5 och 45 miljoner kronor baserat på olika scenarion utifrån exploateringsgrad, byggrättspris med mera.

Dessa värderingar bedömer alltså inte marknadsvärdet för fastigheten i dagsläget och är dessutom högst osäkra av många skäl, inte minst att fastigheten ligger alldeles intill järnvägsspåren. Där är det sannolikt olämpligt att placera bostäder även om marken inte skulle lösas in av Trafikverket för höghastighetsjärnväg eller ny stambana mellan Hässleholm och Lund. Croisette bedömer det som sannolikt att åtminstone en del av fastigheten kommer att tas i anspråk för järnvägen, men tar inte hänsyn till denna risk i sin värdering. Forum gör däremot ett riskavdrag.

Inget riskavdrag för utbyggnaden av järnvägen finns med i Croisettes värdering, däremot i Forums. Foto: Urban Önell

Värderingsföretagen har lämnat synpunkter på varandras värderingar och säljarens fastighetsrådgivare Navet AB som fått uppdraget att sälja fastigheten har uttalat sig om båda och även gjort en egen värdering. Kommunens tjänstemän ifrågasatte Navets oberoende på grund av kopplingen till säljaren. Värderingen, som räknade med en större exploateringsgrad och inget eller lägre riskavdrag, hamnade på ett värde mellan 28 och 37 miljoner kronor.

Croisettes uppdrag åt säljaren nämns inte i värderingsutlåtandet eller i kommunens övriga handlingar i ärendet.

– Den vetskapen bör vi ha. I mitt yrkesliv har det varit oerhört strikt att man inte kan företräda en motpart, inte ens i något annat ärende. Trovärdigheten och opartiskheten ska aldrig kunna ifrågasättas, säger Lars Johnsson (M), som är advokat till yrket.

Han anser att vetskapen om Croisettes uppdrag åt säljaren kan påverka tilltron till värderingen.

– Det är möjligt att tekniska förvaltningen vetat om detta. Men jag skulle gärna velat ha den upplysningen, säger han.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) är kritisk till att politikerna inte fått information om att ett värderingsföretag som kommunen anlitat haft uppdrag för säljaren som är motpart i affären. Foto: Urban Önell

För egen del har han samma uppfattning i ärendet i vilket fall.

– Vi har landat i att oavsett om det är 14 eller 18 miljoner kronor har vi inget behov av fastigheten, säger han.

Att nya uppgifter kommer fram kan vara anledning att begära återremiss vid kommunfullmäktige imorgon, måndag.

– Men det får vi fundera på tills imorgon. Ärendet lär i så fall ändå komma tillbaka till fullmäktige och S och SD har majoritet med 31 av 61 röster, säger han.

Frilagt har sökt Lena Wallentheim (S) och Ulf Berggren (SD) för kommentarer.

Berit Önell

Läs mer:

2020-10-16 Olagligt att köpa postterminalen till överpris

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se