torsjö live vers2

Olagligt att köpa postterminalen till överpris

Olagligt att köpa postterminalen till överpris

Att köpa den före detta postterminalen intill järnvägen för 29,5 miljoner kronor är troligen ett lagbrott. Foto: Urban Önell

Om Hässleholms kommun köper gamla postterminalen till ett pris som är dubbelt så högt som marknadsvärdet strider det mot kommunallagen.

– Det är för stor diskrepans, säger Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet.

– Det kallas korruption i andra länder, säger Dennis Töllborg, professor i rättsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Initiativtagaren till affären, Benny Petersson (S), kan enligt Töllborg dessutom vara jävig eftersom han har förtroendeuppdrag i föreningen Lokalhistoriska arkivet, tidigare Arbetarrörelsens arkiv, som är en av fastighetens hyresgäster. På måndag beslutar kommunfullmäktige i ärendet.

Vid kommunstyrelsens sammanträde i förra veckan fanns politisk majoritet för att köpa fastigheten Brännmästaren 7 vid Drottninggatan, alldeles intill järnvägen, för 29,5 miljoner kronor. Det är ungefär dubbelt så mycket som det värde tekniska förvaltningen kom fram till efter två externa värderingar: mellan 11,5 och 18 miljoner kronor. Tjänstemännen avrådde därför från köpet. En fastighetsrådgivare som anlitats av säljaren Brännmästaren AB ville dock räkna på ett annat sätt som gav ett högre värde.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

– Kommunen måste kunna motivera priset. Vid en överprövning i domstol skulle de ha ganska lång uppförsbacke. Även om de verkligen vill ha fastigheten finns någonstans en gräns för hur mycket över värderingarna man kan gå, säger Olle Lundin.

Kravet på att kommuner ska köpa och sälja till marknadspris formuleras i kommunallagen som att individuellt riktat stöd till enskilda näringsidkare endast får lämnas om det finns synnerliga skäl. Både överpris och underpris innebär också otillåtet statligt stöd enligt EU:s regler.

– När det är så stor skillnad mellan värdering och slutligt pris som 100 procent finns nog risk för att kommunen gör sig skyldig till överprisköp och bryter mot kommunallagen, säger Olle Lundin.

– Det vore ganska dumt av dem att göra en oberoende värdering om de inte tänkt följa den, säger han.

Ligger mer bakom?

Liksom Dennis Töllborg tycker han att det låter så anmärkningsvärt att han undrar om det ligger mer bakom.

Dennis Töllborg ser köpet som uppenbart olagligt.

– Om det inte finns något särskilt skäl att betala extra, att de får något mer, till exempel att de kan bygga en skola, förklarar han.

I fallet i Hässleholm är det snarare väldigt osäkert vad fastigheten kan användas till på grund av planerna på höghastighetsjärnväg och -station.

Dennis Töllborg ser det som uppenbart jäv om en politiker har egna intressen i något som kan gynnas av en affär. Det kan bidra till ett överpris.

– Vanligtvis är de jäviga i sådana affärer. Men jag tror inte att de själva tycker att det är jäv eller korruption. Det är bara så man gör, säger han.

Han förklarar att för att ett rättsystem ska kunna fungera bygger det på att man i huvudsak följer lagarna frivilligt.

– Jäv handlar om att det är väldigt viktigt att folk uppfattar systemet som i huvudsak legitimt, att det inte görs maffiosoöverenskommelser där man fixar och donar. Hur ser du och jag på det? Om vi tycker att det stinker är det jäv – delikatessjäv. Så här gör man inte. De leker med skattebetalarnas pengar. Det är någon som får de här extra 15 miljonerna, säger han.

Posten flyttade 2018 från huvudbyggnaden som nu till största del står tom. Lokalhistoriska arkivet hyr in sig i källaren. Foto: Urban Önell

Olle Lundin är tveksam till om Benny Peterssons uppdrag i Lokalhistoriska arkivet innebär jäv.

– Jag tror inte att det når upp till jäv riktigt om det inte finns ett tydligt ekonomiskt intresse. Om han företräder föreningen skulle det kunna bli en annan fråga, säger han.

Alla kommuninvånare har rätt att överklaga ett beslut om att kommunen ska köpa en fastighet, oavsett om det fattas i kommunfullmäktige eller i en nämnd.

Köpte för 300 000

Det var tidigare kommunalrådet Bo-Anders Thornberg (M) som genom sitt företag Brännmästaren AB köpte fastigheten för bara 300 000 kronor av Postfastigheter AB för 20 år sedan. Nu har sonen Johannes Thornberg tagit över och äger även Hässleholms företagspark vid Krossgatan i Stoby, dit postterminalen flyttat.

Redan förra mandatperioden diskuterade kommunen och Brännmästaren AB ett köp för 30 miljoner, då posten fanns kvar som största hyresgäst, men frågan kom aldrig upp för beslut. Idag står hälften av lokalerna tomma. Fastigheten ligger så nära järnvägen att det knappast är aktuellt att bygga bostäder och om höghastighetsjärnvägen blir verklighet lär hela eller en del av den bli inlöst av Trafikverket.

Initiativärende från S

Benny Petersson (S), andre vice ordförande i tekniska nämnden, fick ändå gehör för sitt initiativärende i februari 2020. Han skriver där att det är viktigt att kommunen förvärvar fastigheten Brännmästaren 7 av flera skäl. Det handlar om att tillskapa ett stort antal parkeringsplatser som täcker upp behovet när det byggs vidare på Norra Station, att kommunen får rådighet över marken och kan förlänga Magasinsgatans sträckning mot Viaduktsgatan, vilket skulle ge ytterligare en väg till Resecentrum, och att kommunen bör äga fastigheter där det drivs kommunal verksamhet. Både omsorgen och lantmäteriet hör till hyresgästerna.

Benny Petersson (S) tog initiativet till affären. Foto: Lotta Persson

Benny Petersson nämner inte Lokalhistoriska Arkivet som är inrymt i den tidigare postterminalens källare. Vid starten 1957 hette det Arbetarrörelsens arkivnämnd och fortfarande består en stor del av samlingarna av socialdemokratiska och fackliga historiska dokument och konserverade fanor. Själv har Benny Petersson under många år varit anställd på IF Metall som är en av medlemsföreningarna. Sedan 2017 är han revisor i föreningen Lokalhistoriska Arkivet i Hässleholm och en av flera förtroendevalda med kopplingar till Socialdemokraterna. Verksamheten har efterhand breddats med samlingar från många olika slags föreningar och företag och idag ingår även en del av stadshusets kommunarkiv.

Lokalhistoriska arkivet har i år fått 67 000 kronor i hyresbidrag och 46 500 kronor i verksamhetsbidrag från kommunens kultur- och fritidsnämnd. Liksom för andra föreningar innebär det en sänkning med några procent.

29,5 miljoner inte orimligt

Benny Petersson håller med om att kommunen ska betala marknadsvärde vid fastighetsköp, men menar att det kan vara svårt att fastställa. Han ser inte 29,5 miljoner kronor som orimligt.

– Det finns olika värderingar gjorda. Tittar man sedan på framtida planer, det har varierat mellan 14 och 28 miljoner för tre olika scenarier, säger han.

Vad skulle det vara för användning för att vara värt 28 miljoner?

– Det beror på om området blir utbyggt och vad man använder det till, om det blir hyreslägenheter och liknande, säger han.

Är inte bostäder uteslutet?

– Ja, närmast järnvägen blir det väl inte bostäder, säger Benny Petersson.

Han medger att parkeringsplatser och genomfart till rondellen på Viaduktsgatan inte ensamma räcker för att motivera priset.

– Det är ett strategiskt stationsområde och centralt läge. Oavsett vad det blir har vi nytta av det. Både vi och SD tycker att det är värt pengarna, säger han.

Tjänstemännen på tekniska förvaltningen och ekonomikontoret avråder, har de fel?

– Jag kan inte säga att de har fel, bara att vi har varit beredda att lägga de pengarna. Vi behöver området och det har varit ute till de pengarna innan, säger han.

Har ni någon skyldighet gentemot säljaren för att ett annat pris diskuterats tidigare?

– Inte rent juridiskt, men moraliskt kanske man kan se det så.

Men kommunen får inte köpa till överpris och marknadspriset måste grundas på något, det här kan väl bli olagligt?

– Nej. Kommunen behöver köpa det, säger Benny Petersson.

Värderingar på mellan 11,5 och 28 miljoner kronor är ett väldigt stort spann?

– Man vet aldrig innan man säljer på marknaden. Men visst ger det signaler om var priset ska ligga, säger han.

Ser ingen risk för jäv

När det gäller Lokalhistoriska Arkivet anser Benny Petersson inte att föreningen skulle ha någon särskild nytta av att kommunen köper fastigheten.

– Hur skulle man ha nytta av det? Fastigheten har varit privatägd sedan 2000 och det har fungerat jättebra, säger Benny Petersson.

Finns det inte ett värde av att kommunen äger det?

– Det har jag inga synpunkter på, säger han.

Han ser ingen risk för att nuvarande ägare skulle kasta ut föreningen.

– Hyresgästerna ger intäkter också, säger han.

Han tonar ner partiets koppling till arkivföreningen.

– Det är vi som har skött det, men alla föreningar kan lämna in material och även företag och kommunen, säger han.

Många äldre fanor från Hässleholms Arbetarekommun och från olika fackföreningar finns konserverade på Lokalhistoriska Arkivet i Hässleholm. Bilden är från socialdemokraternas 1 maj-tåg i Hässleholm 2018. Foto: Berit Önell

Han säger att det inte finns några planer på att flytta arkivet.

– Men på sikt vet man aldrig vad som kommer att hända. Vi vet inte var järnvägen kommer att gå och inte konsekvenserna i detalj förrän i början på nästa år i bästa fall.

Han konstaterar att det finns risk att byggnaden där arkivet ligger kommer i vägen för de nya spåren.

– Vi får kanske räkna med att det kan bli så, säger han.

Han anser inte att hans uppdrag som revisor innebär jäv.

– Det har jag faktiskt inte funderat på, säger han.

Han berättar att han varit revisor i två-tre år och inte har eller har haft andra uppdrag i föreningen.

– Nej, jag är inte engagerad i någonting där. Jag bara reviderar en gång om året. Föreningen får bidrag från kommunen som andra föreningar, säger han.

Alliansen reserverade sig

Det är S och SD som har drivit på den ifrågasatta affären. När den klubbades i kommunstyrelsen reserverade sig den styrande borgerliga så kallade kärnalliansen med Lars Johnsson (M) i spetsen.

– Det är en fastighet som vi inte behöver, den är dyr och har rätt stora underhållsbehov, sa Lars Johnsson.

SD vill göra postterminalen till ett tillfälligt Ungdomens hus i väntan på annan användning och föreslår att Markan, där brandskyddet dömts ut, byggs om till lägenheter. Byggnaden är q-märkt. Den får därför inte rivas och dess exteriör får inte heller förvanskas.

Berit Önell

Läs mer:

2020-03-31 Splittrat ja till köp av gamla postterminalen

2020-09-16 Vill köpa gamla posten för 29,5 miljoner till Ungdomens hus

2020-10-01 Köp av dyr postterminal går vidare

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se