torsjö live vers2

Köp av dyr postterminal går vidare

Köp av dyr postterminal går vidare

Även kommunstryelsen sa ja till att köpa fastigheten Brännmästaren 7, där postterminalen tidigare låg, för 29,5 miljoner kronor. Foto: Lotta Persson

Med röstsiffrorna 7-5 röstade kommunstyrelsen för köpet av den tidigare postterminalen för 29,5 miljoner kronor. Ett pris som är dubbelt så högt som det marknadsvärde kommunens egna tjänstemän kommit fram till. Frågan avgörs i kommunfullmäktige.

– Jag tycker det är helt galet, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M), som tillsammans med övriga i den borgerliga kärnalliansen och Folkets väl röstade nej. C avstod från att delta i beslutet.

Fastigheten Brännmästaren 7 med bland annat den före detta postterminalen kan enligt tjänstemännen vara strategiskt intressant för den framtida utvecklingen av Västra centrum och eventuell höghastighetsjärnvägsstation. Men kommunen behöver snarare minska sina lokalytor. Både tekniska förvaltningen och ekonomikontoret har bedömt att kommunen inte har behov av fastigheten och att köpeskillingen är för hög i förhållande till riskerna, särskilt med tanke på kommunens ekonomiska läge, och avrått från ett köp. Men de rödgröna och SD drev igenom förslaget i tekniska nämnden och även i kommunstyrelsens arbetsutskott. På onsdagen behandlades det i kommunstyrelsen med samma resultat.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård
Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M). Foto: Lotta Persson

– Det är en fastighet som vi inte behöver, den är dyr och har rätt stora underhållsbehov. Dessutom driver vi upp fastighetspriserna vid järnvägen och det kommer att bli vägledande för vad Trafikverket får betala för att köpa in mark till höghastighetsbanan, säger Lars Johnsson.

Som Frilagt tidigare berättat var det socialdemokraten Benny Petersson som väckte ett initiativärende i tekniska nämnden om att kommunen skulle köpa fastigheten vid Magasinsgatan-Drottninggatan. Hans skäl var att skapa ett stort antal parkeringsplatser för Norra Station, att kunna förlänga Magsinsgatans sträckning mot Vattugatan och att kommunen bör äga fastigheter där kommunal verksamhet bedrivs. Här finns en del av omsorgens och en del av lantmäteriets verksamhet.

Kommunalrådet Hanna Nilsson (SD) Foto: Urban Önell

Kommunalrådet Hanna Nilsson (SD) som vill göra postterminalen till ett tillfälligt Ungdomens hus har en helt annan syn på affären än Lars Johnsson.

– Det är en jätteviktig fastighet för oss och jag tycker inte alls att priset är för högt. Vi kommer att kunna få tillbaka alla pengar vi satsar. Det är en väldigt bra affärsidé, säger hon och menar att lokalerna kommer att kunna hyras ut.

Men enligt tjänstemännens beräkningar kan intäkterna vid full uthyrning bara nå upp till två miljoner kronor per år.

Hanna Nilsson ser det också som en fördel att kommunen äger mark nära järnvägen med tanke på en eventuell höghastighetsstation.

– Det blir bra för oss att kunna visa att vi har ett område där vi kan lägga den nya stationen eftersom det finns mycket som pekar på att Trafikverket inte vill ha den i Hässleholm, säger hon.

Kommunalrådet Lena Wallentheim (S).

Även kommunalrådet Lena Wallentheim (S) ser tomten som strategisk.

– Vi vet inte riktigt hur mycket Trafikverket kan behöva lösa in. Men kommunen kommer att få ett stort behov av till exempel ett parkeringshus och även fram tills dess behöver vi lösa parkeringssituationen, säger hon.

Lena Wallentheim säger att S inte har tagit ställning till om det kan vara lämpligt att lägga Ungdomens hus i postterminalens lokaler.

– Vi har inte diskuterat det, säger hon.

Lars Johnsson är kritiks till förslaget.

– Ska vi först köpa fastigheten för 30 miljoner och sedan underhålla den när vi kan bygga nytt och få “top of the line”?

Hanna Nilsson betonar att fastigheten inte skulle köpas för Ungdomens hus utan det skulle inrymmas i en mindre del, 700 kvadratmeter, av byggnaden.

Det tidigare förslaget till Ungdomens hus var en ny- och ombyggnad i Stadsparken för 25 miljoner kronor. Det har nu lagts vilande på grund av för höga kostnader och man söker istället bland befintliga kommunala lokaler. Björn Widmark (FV) är kritisk till förslaget att istället betala 30 miljoner kronor för postterminalen och konstaterar i sin reservation att säljaren Brännmästaren AB för 20 år sedan köpte fastigheten för 300 000 kronor.

– Det är ofattbart att SD och S nu vill betala 100 gånger det priset, skriver Björn Widmark.

Han påminner också om att FV 2018 föreslog ett Ungdomens hus i kulturhuset.

– Hade man gjort som FV föreslagit så hade en sådan mötesplats för unga varit på plats i kulturhuset redan 2019. Detta därtill utan köp eller nybyggnation, srkiver han.

Även alliansen med M, KD och L reserverade sig mot beslutet i kommunstyrelsen.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se