torsjö live vers2

Fortsatt besöksförbud lagligt på korttidsboende

Fortsatt besöksförbud lagligt på korttidsboende

Lokala besöksförbud på äldreboenden är olagligt efter att det nationella förbudet hävts. Det har Socialstyrelsen förtydligat sedan flera kommuner beslutat om en förlängning. Däremot kan kommunerna själva besluta om fortsatt besöksförbud på korttidsboenden – så som Hässleholms kommun gjort på Lyckåsa i Bjärnum och Linnégläntan i Hässleholm.

Frilagt har tidigare berättat att besöksförbudet tills vidare gäller på korttidsboendena i Hässleholms kommun. Anledningen är att vårdtagarna inte har egna lägenheter utan enbart små rum och i flera fall även delade rum, vilket gör det svårare att begränsa smittspridning. Smittan spred sig också snabbt på Lyckåsa under våren då tio äldre dog i covid-19.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Fortsatt besöksförbud på korttidsboendet Lyckåsa är lagenligt eftersom vårdtagarna inte bor där permanent. Foto: Berit Önell

Omsorgsförvaltningen bedömde att en förlängning av besöksförbudet på korttidsboendena var lagenligt. Däremot är det sedan den 1 oktober hävt på de övriga boendena.

Flera kommuner i landet har fått kritik av både Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen för att de förlängt besöksförbudet. Vårdtagarna på äldreboendena befinner sig nämligen i sina egna hem och där har varken kommunen eller regionens smittskyddsläkare rätt att hindra besök.

– Socialstyrelsen var väldigt tydlig med att det inte finns laglig grund för kommunerna att besluta om besöksförbud på särskilda boenden, säger Kenneth Persson, verksamhetschef på omsorgsförvaltningen i Hässleholm.

På korttidsboenden är det annorlunda.

– Eftersom de boende inte befinner sig i sitt eget hem utan korttidsboendet är mer som en sjukhusavdelning gör vi en patientsäkerhetsbedömning för alla patienter där, säger Kenneth Persson.

Dessutom stannar man kort tid på dessa boenden, i regel för utredning, rehabilitering eller träning.

– Men vi kan fortfarande göra undantag från besöksförbudet av särskilda skäl, liksom vi gjorde på de andra boendena under det nationella besöksförbudet, säger Kenneth Persson.

Kommunjurist Magnus Gjerstad instämmer i bedömningen.

– Korttidsboendena är inte den enskildes bostad, så vad jag kan bedöma är det ok, svarar han Frilagt per mejl.

Berit Önell

Läs mer:

2020-09-30 Fortsatt besöksförbud på Lyckåsa och Linnégläntan

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se