torsjö live vers2

Fortsatt besöksförbud på Lyckåsa och Linnégläntan

Fortsatt besöksförbud på Lyckåsa och Linnégläntan

Besöksförbudet består på korttidsboendet Lyckåsa i Bjärnum. Foto: Berit Önel

Trots att regeringen beslutat att upphäva besöksförbudet på landets äldreboenden från och med den 1 oktober fortsätter det på korttidsboendena Linnégläntan och Lyckåsa i Hässleholms kommun.

– Vi vågar inte chansa, säger Johan Berglund, enhetschef på Lyckåsa i Bjärnum där 18 vårdtagare smittades av covid-19 i maj-juni, varav tio dog.

Övriga äldreboenden i kommunen upphäver besöksförbudet, men kommer att registrera alla besökare för att underlätta eventuell smittspårning och uppmana dem att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Korttidsboendena är avsedda för kortvarig vistelse, exempelvis vid rehabilitering efter sjukhusvård eller i väntan på en permanent plats på ett särskilt boende. Besöksförbudet började gälla på Lyckåsa och Linnégläntan, liksom på övriga äldreboenden, den 1 april.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Johan Berglund förklarar att kommunerna har möjlighet att upphäva besöksförbudet på sina boenden, men inte är tvungna att göra det. Han fattade inte beslutet om fortsatt besöksförbud på Lyckåsa själv utan det togs i omsorgsförvaltningens ledningsgrupp, men tyckte att det var rätt beslut.

– Jag har ju fått uttrycka min åsikt om lämpligheten. Det handlar lite om den lusing vi fick i våras. Det är klart att man vill vara extra försiktig nu, säger han.

Johan Berglund förklarar att korttidsboendena inte har samma möjligheter som de särskilda boendena att ta emot besök, bland annat eftersom vårdtagarna inte har egna lägenheter.

– De har bara ett rum och dessutom är en del flerbäddsrum. Vi vill ha så lite inflöde som möjligt här. Det är av praktiska skäl, för att minska risken för smittspridning. Smittspridningen har visserligen minskat här nu, men vi vågar inte chansa, säger han.

Troligen minst året ut

Hur länge besöksförbudet kommer att bestå kan han inte säga.

– Det är helt avhängigt samhällsutvecklingen. Stockholm har ju haft en ganska kraftig ökning, konstaterar han.

Frågan är bland annat om det kommer fram ett vaccin i närtid.

– Därmed inte sagt att vi ska ha besöksförbud tills det kommer ett vaccin. Det beror på mycket annat också, säger Johan Berglund.

Troligen kommer besöksförbudet på Lyckåsa i alla fall att gälla över jul och nyår.

– Mitt stalltips är att det gäller året ut, säger Johan Berglund.

Men han har möjlighet att bevilja undantag. Det kan exempelvis gälla större högtidsdagar eller om en vårdtagare är döende.

– Vi får inte bli omänskliga, säger Johan Berglund.

På Linnégläntan insjuknade en boende i covid-19 och tillfrisknade sedan.

På de särskilda boendena har sex personer insjuknat, varav tre avlidit.

Registrerar för att
underlätta smittspårning

Ulrika Bengtsson, verksamhetschef för särskilda boenden, berättar att brev skickats ut till alla anhöriga med information om att besök nu blir tillåtna och vilka rekommendationer som gäller.

– Vi hoppas att det hinner ut till alla i tid, säger hon.

Hon är glad att förutsättningarna för att förhindra smittspridning är så mycket bättre nu än under början av pandemin, bland annat för att Region Skåne har bättre resurser att testa och smittspåra.

Det är regionen som ansvarar för smittspårningen, men kommunen har beslutat om registrering av besökarnas namn och telefonnummer för att personalen ska vara förberedd om smittspårning blir aktuell.

– Ett flertal kommuner gör så. Jag kan tänka mig att anhöriga tycker att det är skönt att veta att de blir kontaktade om det blir ett utbrott av covid-19 på boendet och de kan ha utsatts för smittorisk, säger Ulrika Bengtsson.

Hon berättar att loggarna bara sparas i 14 dagar.

– Vi kan aldrig garantera att smittan inte sprids på boendena. Men förutsättningarna för att begränsa den är mycket bättre nu och det är därför det är möjligt att häva besöksförbudet, säger hon.

De riktlinjer som tagits fram för att besöken ska vara så säkra som möjligt beskrivs på kommunens hemsida. Besöket bör ske i den enskildes lägenhet, anvisad lokal eller utomhus. Personal på boendet öppnar och följer den anhörige till vårdtagaren. Avstånd på två meter bör hållas. För att undvika trängsel bör inte mer än två personer besöka åt gången. Alla uppmanas att stanna hemma vid sjukdomssymptom och att hålla god handhygien, tvål och handsprit ska finnas på boendena. Riktlinjerna är inte tvingande.

Berit Önell

Läs mer:

2020-08-19 Nu ska virusets spridning på Lyckåsa utredas

2020-09-09 Bara alvedon till döende i corona

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se