torsjö live vers2

Förlängd samrådstid för översiktsplanen

Förlängd samrådstid för översiktsplanen

Nu förlängs samrådstiden för den nya översiktsplanen för Hässleholms kommun utanför Hässleholms stad till och med den 30 oktober. Anledningen är coronapandemin. Det meddelar miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson(M) i ett pressmeddelande.

Beslutet om förlängning fattades av miljö- och stadsbyggnadsnämndens presidium på tisdagskvällen, dagen innan tiden annars skulle gå ut. Sedan den 29 juni har allmänheten haft möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Meningen var även att det skulle kunna diskuteras vid samlingar i olika forum, något coronapandemin försvårat.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Vi har inte kunnat styra över rådande förutsättningar med Corona men vi kan styra över vilken tidsram vi sätter upp. Vi anser att det är viktigt att skapa ytterligare möjligheter för allmänheten och föreningslivet att inkomma med synpunkter på ÖP:n, ett dokument som påverkar oss alla. Vår förhoppning är att en extra månads samrådstid leder till att fler hinner inkomma med tankar, synpunkter och idéer, säger miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson (M) i pressmeddelandet.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se