torsjö live

Nu ska virusets spridning på Lyckåsa utredas

Nu ska virusets spridning på Lyckåsa utredas

Korttidsboendet Lyckåsa i Bjärnum står i fokus för utredningen om hur omsorgen i Hässleholm hanterat pandemin. Foto: Berit Önell

Hanteringen av pandemin inom omsorgen i Hässleholms kommun ska nu utredas. Fokus ska vara på korttidsboendet Lyckåsa i Bjärnum dit flera smittade personer flyttades i strid mot kommunens egen pandemiplan. Totalt cirka 70 procent av de boende,18 personer, var eller blev smittade, varav tio avled.

Frilagt avslöjade den 18 maj att personer med bekräftad covid-19 flyttats till Lyckåsa där de flesta rummen har delad toalett. Enhetschefen Johan Berglund var kritisk och berättade att han inte kunnat säga nej eftersom beslutet fattats högre upp i organisationen. Han förklarade också att det var särskilt svårt att hålla dementa personer isolerade och att det därför hade varit bättre att placera de sjuka någon annanstans. Samtidigt flyttades patienter direkt från sjukhus till boendet. En av dessa visade sig sedan också vara smittad och misstänks ha smittat flera andra boende.

Personalen berättade om oklara rutiner och undermålig skyddsutrustning. De smittades själva och spred viruset vidare till sina familjer. Många av dem blev inte testade eftersom de redan blivit friska innan den allmänna testningen startade. Men 13 av 27 undersköterskor beräknades smittade.

Redan strax efter att situationen blev känd förklarade dåvarande omsorgschefen Anneli Larsson att flytten av smittade till Lyckåsa skulle utredas. Nu har förvaltningens ledningsgrupp beslutat att ge uppdraget till kommunens säkerhetsansvariga Calle Alm och Kajsa Hermansson.

– Vi vill ha en så objektiv bedömning som möjligt, förklarar Birgitta Ljungbeck, ny medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Hon säger att utredningen i princip ska inkludera allt som hänt sedan pandemin startade.

– Såklart blir Lyckåsa huvudfokus, säger hon.

Även samarbetet med Region Skånes vårdcentraler, läkare och ambulansverksamhet lär komma upp under utredningen.

– Vi behöver titta på hela bilden från alla håll, säger Birgitta Ljungbeck.

Hon säger inte att dödsfallen hade kunnat förhindras, men situationen hade definitivt kunnat utvecklas annorlunda.

– Om vi hade haft de rutiner vi har idag så hade det fungerat bättre. Vi ser redan att vi hanterar smittan bättre nu. Vi hade inte alla rutiner på plats i våras plus att rekommendationerna ändrades många gånger, säger hon.

Framförallt menar hon att den utökade provtagningen bland både personal och boende har betydelse.

– Det är skillnad idag när det är rutin att isolera alla direkt när en boende eller personal är smittad plus att boende som kommer från sjukhus alltid isoleras, säger hon.

Skyddsutrustningen ser hon inte som det stora problemet.

– Jag tycker ändå att vi hade skyddsutrustning när vi fick in smittan på Lyckåsa, säger hon.

Två anhöriga till boende som smittades på Lyckåsa anmälde det inträffade. I det ena fallet beslöt Birgitta Ljungbeck att inte ta ärendet vidare till en lex Sarah-anmälan.

– Vi kom fram till att det hade varit läkarkontakter med mera enligt konstens alla regler och ordentligt dokumenterat, säger hon.

Nästa vecka ska hon gå igenom det andra ärendet.

Berit Önell

Läs mer:

2020-05-18 Covidsmittade flyttades till korttidsboende

2020-05-19 Två covidsmittade till på Lyckåsa

2020-05-22 Fortsatt smittspridning på Lyckåsa Två döda

2020-05-24 Tre döda och elva smittade på Lyckåsa

2020-05-25 Omsorgen bryter mot sin pandemiplan

2020-05-27 Covidenhet utan syrgas Smittspridning bland personal

2020-06-15 En avdelning på Lyckåsa förklarad smittfri

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se