torsjö live vers2

Nej till lönetillägg för covidvård en gång till

Nej till lönetillägg för covidvård en gång till

Fackförbundet Kommunal har ännu en gång fått nej från Hässleholms kommun på en begäran om lönetillägg för personal som arbetar med covid-19-smittade. Politikerna i personalutskottet har beslutat att avvisa kravet på 5 000 kronor mer i månaden till all personal på arbetsplatser där det bedrivits barriärvård av konstaterat smittade sedan den 1 april. Frågan hänvisas till kommande löneförhandlingar. Även SD:s Ulf Berggren deltog i beslutet, trots att partiets kommunalråd Hanna Nilsson nyligen gjorde ett utspel om att alla som arbetar med coronasmittade i kommunen ska ha risktillägg och att det måste beslutas genast. Berggren fick dock igenom att ärendet ska få en fortsatt politisk beredning.

Robin Gustavsson (KD), ordförande i personalutskottet, föreslog ett nej till Kommunals krav. Foto: Berit Önell

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Ulf Berggren (SD) deltog i beslutet, trots partiets utspel om att alla som arbetar med covidsmittade ska få lönetillägg.

Den tidigare begäran, som avvisades efter överläggningar mellan facket och arbetsgivaren, gällde 8 000 kronor mer i månaden för undersköterskor på covidenheten och covidteamet.

Men Kommunal skickade även ett krav om extra ersättning till alla som jobbar med smittade till kommunledningens personalutskott.

— De som jobbar på arbetsplatser med personer smittade av covid-19 gör ett fantatiskt och värdefullt arbete. De arbetar under svåra förhållanden som är långt utanför det normala, där arbete i skyddsutrustning är mycket krävande. Kommunals medlemmar finns i en mycket utsatt situation med stor arbetsbörda och hög psykisk stress och oro, skriver Kommunal.

Facket ansåg också att kommunen tillfälligt skulle höja friskvårdsbidraget från 1 500 kronor till 3 000 kronor per år. Det skulle gälla under 2020 och 2021 för att hjälpa personalen till återhämtning.

Joachim Fors (S) ville inte delta i beslutet om fortsatt politisk beredning av frågan om lönetillägg för covidpersonal. Foto: Lotta Persson

Personalutskottets ordförande Robin Gustavsson (KD) föreslog att båda kraven skulle avvisas och “frågan om prioritering av vissa grupper” hänskjutas till kommande löneöversyn. Anledningen till att det blev nej till höjt friskvårdsbidrag var att bidraget nyligen fördubblades från 750 till 1 500 kronor, från och med 2019.

Ulf Berggren föreslog ett tilläggsyrkande om att ärendet ska få en fortsatt politisk beredning och fick stöd av Robin Gustavsson medan utskottets tredje politiker, Joachim Fors (S), avstod från att delta i den delen av beslutet.

Kommunals yrkande är daterat den 16 juni, men diariefördes inte förrän den 18 augusti.

— En miss här på personalavdelningen, förklarar personalchef Marie Söderqvist.

Sammanträdet i personalutskottet hölls den 14 augusti.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar:

2020-06-15 Personal på Lyckåsa begär risktillägg

2020-07-17 Nej till lönetillägg på covidenheten

2020-07-31 Hanna Nilsson (SD) kräver risktillägg til covidpersonal

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se