torsjö live vers2

Nej till lönetillägg på covidenheten

Nej till lönetillägg på covidenheten

Kommunen säger nej till lönetillägg till personalen som frivilligt går in och jobbar med covid-19-sjuka på den nya enheten på Högalid i Hässleholm eller i det mobila teamet i hemtjänsten. Överläggningarna är enligt arbetsgivaren avslutade.

– Vi lägger allt till den kommande löneöversynen, säger kommunens HR-strateg Helén Marcolin.

Kommunals ombudsman Inga-Lill Malmgren säger att facket inte accepterar att behandla frågan i den ordinarie löneförhandlingen eftersom det handlar om en situation som är utanför den ordinarie.

Fackförbunden Kommunal och Vårdförbundet lade fram krav på särskilda lönetillägg. Någon vanlig förhandling hölls inte utan endast en överläggning som inte protokollförts. Enligt Kommunal är dock även en överläggning en slags förhandling som ska protokollföras.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Kommunen anser inte att personalen på den nya covid-19-enheten på Högalid ska ha lönetillägg. Foto: Henrik Andersson

Helén Marcolin var inte själv med på överläggningen, men förklarar arbetsgivarens syn på saken.

– Covid-19 är en risk av många när man jobbar inom omsorgen. Vi vill inte peka ut en grupp. Det är bättre att vi i efterhand tittar på vilka som haft särskilt svåra fall och skött det bra. Det är så vår lönepolitik säger, förklarar hon.

Ett skäl till löneförhöjning som skulle kunna bli aktuellt är att en medarbetare särskilt bidragit till verksamhetens utveckling.

Helén Marcolin ifrågasätter om arbetsgivaren ska betala extra för risker.

– Om man arbetar med skyddsutrustning innebär det en extra ansträngning, men vi kan inte betala för att få utsätta människor för arbetsmiljörisker, säger hon.

Är det inte en annorlunda situation med en särskild covidenhet?

– Det är annorlunda på så sätt att det är helt nytt. Men vi har många medarbetare som anstränger sig hårt på olika sätt.

Inga-Lill Malmgren var inte heller med vid överläggningen om lönetilläggen och kan därför inte svara på vad som sades där.

– Men jag vet att de haft uppe det till diskussion och att de inte är överens ännu, säger hon.

Att behandla lönetilläggen i den ordinarie löneförhandlingen ser hon inte som en bra lösning.

– Det ska vara ett tillägg utanför det ordinarie. Ska vi vänta på löneförhandlingarna kan det dröja.

– Det är en extraordinär situation på en covidenhet och det ska vara personal som arbetar där på frivillig basis, säger hon.

Hon medger dock att arbetsgivaren har mandat att säga nej till fackens krav.

– Vi kan aldrig tvinga dem, men om de vill ha en positiv personalpolitik bör de ge en morot, antingen genom lönetillägg eller kortare arbetstid. Kortare arbetstid är något som vi också kan diskutera. Utifrån att man jobbar med bara covidpatienter kan det ur arbetsmiljösynpunkt till och med vara bättre med färre timmar. Vi menar att det är en speciell situation och att personalen jobbar på ett speciellt sätt. Då tycker vi att man ska premieras på något sätt, säger hon.

Hon känner också till att personal på korttidsboendet Lyckåsa vänt sig till Kommunal och begärt att få lönetillägg på grund av sin påfrestande arbetssituation sedan ett stort antal vårdtagare insjuknat i covid-19 efter att kommunen, i strid mot sin egen pandemiplan, flyttat smittade dit.

– Det enda vi kan göra är att lyfta frågan till förhandling, säger hon.

Frilagt har förgäves sökt Vårdförbundets företrädare.

Berit Önell

Läs mer:

2020-06-15 Personal på Lyckåsa begär risktillägg

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se