torsjö live vers2

Flera fall av covid-19 i hemtjänsten inte redovisade

Flera fall av covid-19 i hemtjänsten inte redovisade

Enligt rapporten till Socxialstyrelsen den 8 juli fanns tre personer med pågående covid-19-sjukdom i hemsjukvården, varav en vårdades på sjukhus. Dessa fall redovisades inte på kommunens hemsida där bilden var att det inte fanns några pågående fall.

Minst tre pågående fall av covid-19 i hemtjänsten i Hässleholms kommun har inte redovisats på Hässleholms kommuns hemsida där det aktuella läget ska redovisas dagligen. Däremot finns de med på den redovisning som kommunen gjort till Socialstyrelsen. På torsdagen hade antalet tillfrisknade dock plötsligt ökat med två på kommunens hemsida, trots att inget sjukdomsfall redovisats sedan den 2 juli. Förklaringen kan vara att personerna varit symptomfria, men testats positivt i samband med utskrivning från sjukhusvistelse som berott på annan orsak, eller smittats på sjukhuset.

Kommunen skickar varje onsdag en lägesbild till Socialstyrelsen. Frilagt har begärt och fått ut dessa via länsstyrelsen, men nekats av både Socialstyrelsen och kommunen.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

Den 8 juli redovisade Hässleholms kommun där tre personer med pågående covid-19-sjukdom med symptom i hemtjänsten, varav en var inlagd på sjukhus. Enligt verksamhetschef Kenneth Persson, som skickade in rapporten, har personerna hemtjänst i Tyringe respektive Hässleholm Öster.

Den 15 juli redovisades en person med pågående covid-19-sjukdom med symptom som var inlagd på sjukhus.

– De två som inte var inlagda på sjukhus var då friska och nu är alla friska, berättar Kenneth Persson.

Han ansvarar inte för redovisningen på kommunens hemsida.

– Underlaget ska vara detsamma, men ibland kan tidpunkten vara avgörande. Listan uppdateras efterhand och sparas inte för varje dygn, säger han.

Personer som varit på sjukhus kan då ha tillkommit och den som var sjuk kan ha blivit frisk sedan förra uppdateringen.

– Helt plötsligt kan det dyka upp någon i statistiken som vi inte haft registrerad som sjuk, någon som varit på sjukhus och som vi inte hanterat när det gäller covid-19. När personen sedan kommer hem igen kommer den med i statistiken, säger Kenneth Persson.

Han förklarar att statistiken för omsorgsförvaltningens del främst behövs som underlag för behovet av skyddsutrustning och utbildning av personal.

De fall som inte redovisats på hemsidan har också nämnts på kommunens krisledningsstab, enligt minnesanteckningar därifrån.

Region Skånes sjukvård har de senaste veckorna börjat testa alla patienter som skrivs ut till annan vårdform, vare sig de har symptom eller inte.

Region Skåne testar sedan några veckor i princip alla som skrivs ut från sjukhus till annan vårdform. Izabella Wettermyr, biomedicinsk analytiker, förbereder prover med frågeställningar om covid-19. Foto: Region Skåne, Liselotte Österlind

Kenneth Persson vet inte hur många som konstaterats smittade på det sättet och sedan kommit in i Hässleholms kommuns omsorgsverksamheter. Men de som testas positivt ska tas om hand i omsorgen.

– De kommer till oss och får barriärvård. Sedan görs ett nytt test sju dagar efter hemkomst. Om det är negativt kan vi häva barriärvården, berättar Kenneth Persson.

Han är glad att regionen nu testar fler.

– Det är bra att även de som inte har symptom testas så att smittan inte kan smyga sig in bakvägen till våra sårbara brukare. Enligt riktlinjerna gäller det alla som ska in på korttidsboende eller äldreboende, men i väldigt stor utsträckning testas även personer med hemsjukvård, förklarar han.

För närvarande har alltså ingen vårdtagare inom Hässleholms kommuns omsorgsverksamheter pågående covid-19. På fredagen, liksom på torsdagen, redovisade kommunens hemsida totalt 30 vårdtagare med konstaterad covid-19 sedan start. Av dessa har 16 avlidit och 14 tillfrisknat. De flesta, 19 personer, bodde på korttidsboende. Av dessa avled 10 och nio tillfrisknade. De två nytillkomna hörde hemma i hemtjänsten där nio personer hittills konstaterats smittade, varav fem avlidit och fyra tillfrisknat.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se