torsjö live

Vittfarnas café får öppna i Vätteryd

Vittfarnas café får öppna i Vätteryd

Nu är Vittfarnas kök klart och godkänt av kommunen.

Vittfarnas café vid Vätteryds gravfält utanför Sösdala har fått grönt ljus av kommunens livsmedelsinspektör. Det nya köket godkändes på fredagen för omedelbar användning. Dricksvattenbrunnen är nyligen renoverad och vattnet tjänligt. Därmed är alla kommunens tidigare klagomål som rör vikingabyns livsmedelshantering åtgärdade. Imorgon, söndag, smygöppnar verksamheten med stor grillfest för allmänheten och om cirka två veckor hoppas Oddvar och Maral Otetileu och vikingaföreningen kunna starta på allvar med dagligt öppethållande.

Samtidigt fortsätter bygglovstvisterna med kommunen som nu kräver ytterligare sanktionsavgifter om inte flera av husen rivs.

När ett tillfälligt kafé startade förra sommaren skedde tillredningen på annat håll. Vatten hämtades också eftersom vattenkvaliteten var oklar, något som livsmedelsinspektör Orhideja Kovacevic ansåg oacceptabelt. Nu har samma inspektör varit på plats och godkänt allt. Hon poserar till och med på bild, tillsammans med Oddvar och Maral Otetileu, där hon är iklädd vikingatröja och håller upp det skriftliga godkännandet. Bilden är publicerad på Vittfarnas Facebooksida.

Livsmedelsinspektör Orhideja Kovacevic var på fredagen i Vätteryd och gav Vittfarnas kök godkänt.

– Det här är jätteviktigt för oss, helt fantastiskt, säger Oddvar Otetileu.

Han berättar att han och hela teamet har arbetat dygnet runt den senaste veckan för att få så mycket som möjligt klart till söndagens hejdundrande fest. Då kommer maten, helstekt gris, dock att tillagas av ett cateringföretag och bara värmas på grillar på plats. Oddvar Otetileu försäkrar att allt kommer att skötas coronasäkert.

– Nu ska vi bara städa, säger han.

Även anläggningens avlopp godkändes på fredagen.

Vikingabyn vann nyligen en annan avgörande seger då Trafikverket backade från sina planer på att dra ett viltstängsel tvärs igenom fastigheten, något som hade kullkastat hela projektet.

Men konflikterna med kommunen är inte över. Häromdagen kom ytterligare ett brev med förslag till beslut om nya sanktionsavgifter på fem punkter för byggande utan bygglov och rivning utan rivningslov, sammanlagt drygt 130 000 kronor. Beslut ska fattas av miljö- och stadsbyggnadsnämnden i augusti.

Avgifterna gäller rivning av två byggnader och ett entrétak på huvudbyggnaden samt att dessa skulle ha ersatts av nya byggnader och ett nytt entrétak. Enda möjligheten att slippa avgifterna är att riva de två husen och entrétaket.

En del av tvisten gäller det ombyggda långhuset till vänster. Foto: Urban Önell

Paret Otetileu har hävdat att bygglov inte krävs eftersom huvudbyggnaden är ett bostadshus på en lantbruksfastighet utanför detaljplanelagt område, något som kommunen inte accepterar. Dessutom är inga byggnader nya utan de ursprungliga är ombyggda.

Parets advokat Clas Langén har berört delar av detta i ett yttrande till länsstyrelsen dit han överklagat kommunens tidigare beslut om sanktionsavgifter. Han skriver där att en av byggnaderna enligt uppgift från tidigare ägare uppförts redan 1842 och är dokumenterad i Märta Strömbergs doktorsavhandling från 1961 om fynd på Vätteryds gravfält.

– Hur en byggnad som är mer än 170 år gammal blir bygglovspliktig om den ägs av X men inte av Y eller Z har inte redovisats av Hässleholms kommun. Det kräver en förklaring, skriver han och påpekar att liknande renovering med byte av väggytor gjorts flera gånger av tidigare ägare.

Clas Langéen konstaterar att förre fastighetsägaren också genomfört bygglovspliktiga förändringar och i efterhand fått bygglov. Men kommunen har meddelat att det inte är möjligt för paret Otetileu att få bygglov i efterhand, utan att ange något skäl för denna inställning. Clas Langéen hävdar att kommunen inte fullgjort sin utredningsskyldighet och att beslutet inte vilar på objektiv och saklig grund. Han kräver att länsstyrelsen förelägger kommunen att yttra sig om dessa frågor.

Berit Önell

Bygglovstvisterna fortsätter. Nu kräver kommunen vikingabyn på ytterligare sanktionsavgifter, om inte entrétaket och två mindre byggnader rivs. Foto: Henrik Andersson
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se