torsjö live vers2

Vill köpa gamla posten för 29,5 miljoner till Ungdomens hus

Vill köpa gamla posten för 29,5 miljoner till Ungdomens hus

Fastigheten Brännmästaren 7, där postterminalen tidigare låg, kostar enligt förslaget kommunen 29,5 miljoner kronor. Säljaren köpte den av Postfastigheter AB för 300 000 kronor för 20 år sedan och hyrde ut till posten till 2019. Idag är ungefär hälften av lokalerna uthyrda. Foto: Lotta Persson/Arkivbild från 2018

S och SD vill köpa fastigheten Brännmästaren 7 i Hässleholm med gamla postterminalen för 29,5 miljoner kronor, vilket enligt tjänstemännen motsvarar dubbla marknadsvärdet. SD-kommunalrådet Hanna Nilsson föreslår att en del av fastigheten används till ett tillfälligt Ungdomens hus. Hon vill också flytta dit Markans ungdomsverksamhet och tror att det är bättre att kommunen säljer Markanhuset så att där blir bostäder.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) röstade nej och reserverade sig mot onsdagens beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott. Frågan avgörs i kommunfullmäktige.

Tekniska nämnden beslöt i juni att driva ärendet vidare, trots att tjänstemännen även då rekommenderade ett nej. Det var nämndens andre vice ordförande Benny Petersson (S) som i ett initiativärende föreslog ett köp. Huvudsyftet var att skapa ett stort antal parkeringsplatser för att ersätta de som försvinner när utbyggnaden av Norra Station fortsätter. Dessutom skulle kommunen kunna förlänga Magasinsgatan mot Viaduktsgatan för att få en infart till mot resecentrum. Kommunen bör också äga fastigheter där kommunal versamhet bedrivs, här bland annat omsorgen och lantmäteriet. Det som inte nämndes i initiativärendet är att fastigheten måste lösas in om en framtida station för höghastighetståg ska placeras i centrala Hässleholm med förväntad byggstart 2027-2029.

Värde mellan 11,8 och 18 miljoner

Den höga köpeskillingen baseras enligt tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse på säljarens förväntan efter en tidigare överenskommelse med kommunen på 30 miljoner kronor. Då, 2018, visade en värdering ett värde på 25 miljoner. Den gången stoppades försäljningen innan det blev något beslut, men sedan dess har postterminalen flyttat och ungefär hälften av lokalytan står tom. Tekniska förvaltningen bedömer nu efter en sammanvägning av olika värderingar fastighetens värde till mellan 11,8 och 18 miljoner kronor. Möjliga intäkter vid kommersiell uthyrning beräknas kunna uppgå till två miljoner kronor per år.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Fastighetens taxeringsvärde är 5,5 miljoner kronor. Nuvarande ägare är Brännmästaren Fastighets AB. Enligt lagfarten köpte Brännmästaren AB fastigheten för bara 300 000 kronor år 2000 av Postfastigheter AB. Bakom Brännmästarenbolagen står bland andra Johannes Thornberg som också är styrelseledamot i Hässleholms Företagspark AB, Hässleholms Industripark AB och Björklundapark AB med flera bolag.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) sa nej till fastighetsköpet, men genom att S och SD gjorde gemensam sak går ärendet vidare mot kommunfullmäktige. Foto: Lotta Persson

Kommunledningsförvaltningens ekonomiavdelning avråder också från köpet.

– Vi måste finansiera genom att låna pengar, priset motsvarar dubbla marknadsvärdet och egentligen har vi inte något behov av fastigheten. Vi har redan för många kvadratmetrar och borde snarare minska på dem, säger Lars Johnsson.

Joachim Fors (S), som ersatte Lena Wallentheim vid sammanträdet i kommunstyrelsens arbetsutskott, tycker att det är viktigt att få “rådighet” över fastigheten.

– Den går också snabbt att ställa om till parkeringsplats och ligger nära stationen, förklarar han.

Joachim Fors (S) vill ha ”rådighet”. Foto: Lotta Persson

Även Hanna Nilsson (SD) säger att hon tycker att lokalerna är väldigt viktiga utifrån var de ligger.

– Vi vill använda dem till annat, säger hon, men vill inte avslöja mer vid presskonferensen då de andra politikerna hör utan förklarar att hon ska berätta i ett pressmeddelande en halvtimme senare.

I en motion som hon mejlar en stund senare konstaterar hon att SD:s ställningstagande för ett köp av Brännmästaren 7 säkert kommer att möta en del frågor.

– Men givetvis gör vi inte något utan en genomtänkt plan bakom, skriver hon.

Planen är att anpassa de cirka 700 kvadratmeter av den tidigare postterminalen som idag står tomma till ett Ungdomens hus.

– Planerna på ett Ungdomens hus har åter gått i stå och de ekonomiska förutsättningarna finns inte för att bygga det Ungdomens hus som önskats, förklarar Hanna Nilsson i motionen.

Hanna Nilsson anser nu att det finns förutsättningar för att med enkla medel göra om postterminalen till Ungdomens hus. Hon bedömer att det också kan bli ekonomiskt fördelaktigt över tid om resterande delar av fastigheten kan hyras ut externt.

– Brännmästaren 7 har ett väldigt bra läge med närhet till både stationen och centrum, vilket kommer att göra det attraktivt för ungdomarna och tillgängligt för dem som pendlar med tåg och buss, skriver hon.

SD-kommunalrådet Hanna Nilsson vill ha Ungdomens hus i den gamla postterminalen. Foto: Urban Önell

Hon menar också att närheten till Markan gör att ungdomsverksamheten där kan flyttas till Brännmästaren utan att man tappar besökare på grund av läget. Närheten till kulturhuset innebär att även lokalerna där kan användas till viss riktad verksamhet.

Ett enklare utformat Ungdomens hus

Hon säger till Frilagt att hon funderat på förslaget i några månader. Men hon har inte själv varit och tittat på lokalerna.

– Några andra har varit där och tittat och haft med sig den här tanken. Lokalerna är i gott skick och vi tror att de kan passa till den här inriktningen, säger hon.

Hon tänker sig ett enklare utformat Ungdomens hus.

– Om man tittar på beräkningarna för Ungdomens hus är det väldigt mycket “extra allt”, säger hon.

Det hon menar är viktigast är en mötesplats och utrymme för någon form av aktivitet, exempelvis pingisbord. Hon utgår ifrån att kulturhusets lokaler kan användas för målning och liknande.

– Det är rätt enkelt att dela av lokalen om man vill ha fler mindre rum. Den del som kan vara kvar i postterminalen kan vara lagom stor, gott och väl det vi behöver, säger hon.

Hon medger att det blir en tillfällig lösning för Ungdomens hus om höghastighetstågen och stationen blir verklighet.

– Framåt måste vi ha en annan lågsiktig lösning någonstans i kommunen. Men detta kan fungera i minst tio år, så snabbt kommer vi inte att få några spår, säger hon.

– Platsen är helt fantastisk, säger hon.

Markan kan bli bostäder

Hon tror dessutom att Markanhuset är i för dåligt skick.

– Det är illa. Jag tror inte att Markan kommer att kunna användas för verksamhet igen. Jag tor att det enklaste är att sälja det så att det blir bostäder. Det har jag inte diskuterat med gruppen, men det kostar nog för mycket att göra vid, säger hon.

Räddningstjänsten har dömt ut Markanhuset på grund av stora brister i brandsäkerheten. Om åtgärder inte vidtas måste verksamheten stänga den 31 december.

Ungdomens hus finns inte med i kommunens budgetberedning för 2021. I april skickade en oenig kommunstyrelse tillbaka den ekonomiska redovisningen för projektet till dess styrgrupp för vidare politisk beredning. S, C och FV lämnade då en gemensam protokollsanteckning där de av ekonomiska skäl sa nej till ett Ungdomens hus.

– Att nu starta upp en ny verksamhet när man inte har ekonomi att bedriva de befintliga är inte något vi i dagsläget ställer upp på, skrev de och uttryckte oro för både Mötesplats Ljungdala vars budget halverats och för finansieringen av fritidsgårdarna i kransorterna.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se