logga-ligg-tjock

Pandemin ger mindre underskott för skolan

Pandemin ger mindre underskott för skolan

Verksamhet som ställts in och minskade vikariekostnader på grund av coronapandemin har sparat pengar i skolverksamheten i Hässleholm. Staten har också kompenserat kommunen för sjuklönekostnader. Budgetprognosen för barn- och utbildningsnämnden ser därför betydligt bättre ut i augusti än tidigare under året.

Prognosen visar en förbättring med 14,2 miljoner kronor, från ett underskott på 31,4 miljoner kronor till ett underskott på 17,2 miljoner kronor.

Kompensationen för sjuklönekostnaderna beräknas för tiden april-juli till 8,8 miljoner kronor. Gymnasieskolans prognos har förbättrats på grund av distansundervisning, lägre måltidskostnader med mera, totalt 2,6 miljoner kronor.

Utan pandemin hade underskottet troligen ökat. Fler barn i fristående skolor och förskolor ökar kostnaderna med cirka 7,5 miljoner kronor. Kostnaderna har också blivit högre än väntat på andra områden, bland annat på grund av att elevpengen inte ger täckning när stora klasser delats så att elevantalet blir för litet.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se