torsjö live vers2

Statliga pengar till sanering

Statliga pengar till sanering

Hässleholms kommun får statliga pengar för att sanera ett av Skånes mest förorenade områden kring den gamla kemtvätten vid Nygatan i Hässleholm. Det berättar kommunen på sin hemsida.

Frilagt har tidigare berättat om kemtvätten som fanns vid Nygatan från 1949 till cirka 1980. Vid undersökningar har klorerade lösningsmedel i höga halter påträffats i både jord och grundvatten. Farligheten beskrivs som mycket hög.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

Spridningen har inte kunnat avgränsas, men föroreningarna kan ha spridit sig i både grundvattnet och intilliggande mark vid Norra Station med både bostäder och företag. Fastigheterna där har därför fått restriktioner för hur schaktning och andra arbeten ska hanteras.

I ett första skede har kommunen nu beviljats en halv miljon kronor av Naturvårdsverket till åtgärdsförberedande undersökningar av området. Ytterligare åtta miljoner kronor är utlovade, men man räknar med att saneringsprojektet kommer att kosta mer totalt.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se