Gruppen-3a-328x120

Splittrat ja till köp av gamla postterminalen

Splittrat ja till köp av gamla postterminalen

Fastigheten Brännmästaren 7 där postterminalen tidigare låg bör köpas av kommunen, anser S som fick stöd av C och SD i telniska nämnden. Foto: Lotta Persson

Kommunen planerar att köpa gamla postterminalen vid Drottninggatan i Hässleholm, fastigheten Brännmästaren 7. Åtminstone har tekniska nämnden sagt ja till att skriva fram ett ärende om ett köp, en fråga som slutligt avgörs av kommunfullmäktige. Den styrande borgerliga minoriteten ville säga nej, främst för att de ansåg att formuleringen i initiativärendet från Socialdemokraterna kunde tolkas som att fastigheten ska köpas till vilket pris som helst. Utökade markprover ska göras på grund av närheten till den tidigare kemtvätten på Nygatan.

Tekniska nämndens andre vice ordförande Benny Petersson skriver i initiativärendet att det är viktigt ur flera aspekter att kommunen köper fastigheten. Där skulle kunna skapas ett stort antal parkeringsplatser som han menar kan täcka behovet när det byggs vidare på Norra Station och även för den ökande pendlingen.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Ett köp skulle ge kommunen rådighet över marken om Magasinsgatans sträckning mot Viaduktsgatan ska förlängas, något som diskuterats för att öka tillgängligheten till stationens västra sida. Dessutom hyr kommunen redan idag lokaler, bland annat till omsorgen och lantmäteriet.

– Kommunen bör äga fastigheter där vi bedriver kommunal verksamhet, skriver han.

Men mark- och exploateringschef Karl Lahtela, som handlagt ärendet, föreslog att det skulle avslås just eftersom det kunde tolkas som att fastigheten skulle förvärvas till vilket pris som helst.

S fick dock stöd av både C och SD och förslaget gick därmed igenom.

SD gjorde ett tilläggsyrkande om utökade markprover på grund av närheten till fastigheten Garvaren 10 som klassas som en av Skånes mest förorenade platser. Det föreslaget var tekniska nämnden enig om.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslöt nyligen också om restriktioner för alla fastigheter i närområdet till Garvaren 10 där det under åren 1949-1980 låg en kemtvätt. En undersökning som blev klar i slutet av 2019 visar att de klorerade lösningsmedel som användes påvisats i marken och orsakat en omfattande föroreningsplym i grundvattnet söderut. För Brännmästaren 7 gäller därför bland annat anmälningsplikt för all markundersökning som innebär någon form av ingrepp i marken.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se