torsjö live vers2

Budgetbeslut skjuts upp

Budgetbeslut skjuts upp

Beslut om nästa års budget för Hässleholms kommun skjuts fram. Det beslutar kommunstyrelsen sannolikt på onsdag. Anledningen är coronaviruset som gör förutsättningarna osäkra och också kan leda till stort manfall. Däremot påverkas kommunfullmäktige inte av förbudet mot sammankomster med fler än 50 deltagare.

Det finns inget förslag på nytt datum i handlingarna inför kommunstyrelsens sammanträde. Tidigare har budgeten ofta fastställts så sent som i början av december. I december 2018 beslöt kommunfullmäktige att från och med 2019 anta budget och flerårsplan i juni varje år. Syftet var att ge bättre förutsättningar att planera och anpassa verksamheterna.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

Nu konstaterar tjänstemännen att det inte finns politisk majoritet för att anta budgeten i juni i år.

– I dessa coronatider är alla inte på plats och ekonomin är upp och ner. Vi vet inte förutsättningarna riktigt, regeringen har annat för sig nu, säger fullmäktiges ordförande Douglas Roth (M).

Kommunfullmäktiges ordförande Douglas Roth (M). Foto: Urban Önell

Han konstaterar att den kommunala organisationen också är i stabsläge och fokuserad på pandemin.

– Budgetberedningen kräver ett enormt arbete, vi hinner helt enkelt inte nu, säger han.

Måndagens sammanträde i kommunfullmäktige i Hässleholms ställdes in på grund av viruset. Men enligt SKR, Sveriges kommuner och landsting, gäller förbudet mot sammankomster med mer än 50 deltagare inte sammanträden med fullmäktige i kommuner och regioner.

– Även om det är tillåtet är det väl lika olämpligt ur hälsosynpunkt, säger 71-årige Douglas Roth.

Han förutsätter dock att fullmäktige kommer att hålla sitt sammanträde i april.

– Det finns nog en del frågor som måste avgöras då, men det är lite för tidigt att säga. Sammaträdet i mars kunde enkelt ställas in eftersom vi inte hade några brådskande ärenden, säger han.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se