torsjö live

Budgetbeslut skjuts upp

Beslut om nästa års budget för Hässleholms kommun skjuts fram. Det beslutar kommunstyrelsen sannolikt på onsdag. Anledningen är coronaviruset som gör förutsättningarna osäkra och också kan leda till stort manfall. Däremot påverkas kommunfullmäktige inte av förbudet mot sammankomster med fler än 50 deltagare. Det finns inget förslag på nytt datum i handlingarna inför kommunstyrelsens sammanträde. […]

Testade på äldreboende hade inte coronavirus

Provsvaren visade inte på coronavirus för de två vårdtagare på äldreboende i Hässleholms kommun som testades i förra veckan. Kenneth Persson, verksamhetschef på omsorgsförvaltningen, berättar att han inte fått rapporterat att proverna var positiva. – Då utgår jag ifrån att det inte är något. Vi bör ha svar dagen efter, säger han. Det sista provsvaret […]

Synskadades Riksförbund vädjar om syn- och hörselinstruktör

Genom att anställa en syn- och hörselinstruktör kan Hässleholms kommun göra en bra affär. Dessutom skulle det bidra till att kommunen uppfyller socialtjänstlagens krav på att verka för att invånare med syn- och hörselnedsättningar får möjlighet att leva som andra. Det förklarar Synskadades Riksförbund Norra Skåne i ett uttalande från sitt årsmöte till kommunstyrelsen. Syn- […]