Gruppen-3a-328x120

Synskadades Riksförbund vädjar om syn- och hörselinstruktör

Synskadades Riksförbund vädjar om syn- och hörselinstruktör

Genom att anställa en syn- och hörselinstruktör kan Hässleholms kommun göra en bra affär. Dessutom skulle det bidra till att kommunen uppfyller socialtjänstlagens krav på att verka för att invånare med syn- och hörselnedsättningar får möjlighet att leva som andra. Det förklarar Synskadades Riksförbund Norra Skåne i ett uttalande från sitt årsmöte till kommunstyrelsen.

Syn- och hörselinstruktörer finns på flera ställen i landet, men inte i Hässleholms kommun.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Vi inom föreningen tycker att det är viktigt att kommunen anställer en syn- och hörselinstruktör, eftersom det då finns personal nära, och man slipper åka till Kristianstad för att få hjälp, säger ordföranden Anna-Lena Päkkilä.

Att anställa en syn- och hörselinstruktör är en social investering för framtiden eftersom syn- och hörselnedsättningar väntas öka kraftigt de kommande åren. Det finns goda möjligheter till stora besparingar eftersom en hemtjänsttimme varje dag, för en person, kostar 190 000 kronor per år. Pengar som kan användas till andra ändamål inom till exempel vården.

Syn- och hörselinstruktören kan ge råd för att underlätta vardagen och för att undvika olyckor i hemmet, hos den som har behov av det. Arbetet är förebyggande och kan innefatta allt från att märka upp spisar och trappor till att skapa den optimala belysningen. Syn- och hörselinstruktören hjälper även till vid kontakter med läkare och vid träning på att använda syn- och hörhjälpmedel.

–Det är en väldigt viktig och värdefull trygghet för oss om det finns hjälp att få på nära håll, säger Anna-Lena Päkkilä

– För nyblinda är det ännu viktigare att kunna få hjälp. Det kan finns behov av att lära sig vägen till banken eller butiken, säger Anna-Lena Päkkilä.

Kommunen har, enligt lagen, en skyldighet att värna syn- och hörselskadade, liksom andra med funktionshinder: “Socialnämnden skall verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra” (socialtjänstlagen, kapitel 5, paragraf 7).

Synskadades Riksförbund vill därför att Hässleholms kommun snarast utreder möjligheten till att införa en funktion som syn- och hörselinstruktör. De efterlyser även en dialog med kommunen om hur det förebyggande arbetet ska tryggas.

Henrik Andersson

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se