logga-ligg-tjock

Covid-19 även på Solgården i Hästveda

Covid-19 även på Solgården i Hästveda

Äldreboendet Solgården i Hästveda har nu fått ett fall av covid-19. Provsvaret kom sent på tisdagseftermiddagen och patienten vårdas nu på sjukhus. Den berörda avdelningen har isolerats och alla vårdtagare och all personal har testats.

Antalet covidpatienter på sjukhusen i Skåne fortsätter att öka. På torsdagen rapporterades 422 inlagda, varav 38 på intensivvårdsavdelningar.

Medicinskt ansvariga sjuksköterskan Birgitta Ljungbeck berättar att ytterligare åtgärder nu sätts in för att minska risken att smittan förs vidare inom äldreomsorgen.

– Vi kan inte isolera hela boendet, men när vi har ett fall som på Solgården använder personalen skyddsutrustning med visir hos alla, förklarar hon.

Visir används nu hos alla boende på Solgården i Hästveda efter att en vårdtagare konstaterats smittad av covid-19. Foto: Niklas Laurin

Ytterligare en vårdtagare har konstaterats smittad på korttidsboendet Lyckåsa. Personen har, liksom en vårdtagare på Lyckåsa i förra veckan, flyttats till covid-enheten på Högalidshemmet i Hässleholm. All personal och alla vårdtagare på avdelningen på Lyckåsa har testats på nytt för smittspårning, men fortfarande har ingen anställd testats positivt. Eftersom ytterligare en vårdtagare visade sig vara smittad blir det en ny testomgång nästa vecka.

Två personer med hemtjänst har också nyligen konstaterats smittade av covid-19, en i Vinslöv och en i Bjärnum. Personen i Bjärnum testades positivt på sjukhus och kan ha fått smittan där, men har nu flyttat hem eftersom tillståndet förbättrats.

– Om möjligt ska covid-teamet ta hand om personen i Bjärnum, säger Birgitta Ljungbeck.

I Skåne har antalet smittade som är inlagda på sjukhus nästan fördubblats de senaste två veckorna, från 226 till 422. På Centralsjukhuset i Kristianstad vårdas nu 57 covidsmittade, varav åtta på intensivvårdsavdelning.

Fördelningen på ålder och kön har förändrats något. Den grupp som har flest smittade är nu kvinnor i åldern 40-49 år med 10,1 procent. Kvinnor i åldern 20-29, som en längre tid utgjort den största gruppen, utgör nu 9,5 procent av de smittade. Tätt därefter kommer kvinnor i åldern 30-39 år med 9,4 procent. Bland männen ligger åldersgrupperna 20-29 år och 40-49 år högst, båda på 8,4 procent.

Antalet nya konstaterade fall i Skåne var under onsdagsdygnet 2 078. Genomsnittligt antal fall per dag de senaste sju dagarna var 1 338, vilket är det högsta hittills under pandemin. Antalet fall i Skåne per 100 000 invånare de senaste sju dagarna var 680.

Siffrorna över smittspridningen per kommun visar fortfarande att Helsingborg ligger högst, under förra veckan, vecka 50, 917 nya fall per 100 000 invånare. Det innebär ännu en ökning. Veckan dessförinnan var siffran 875 och innan dess 687.

Smittspridningen fortsätter att öka.

För Hässleholms del har smittspridningen ökat till 385 per 100 000 invånare under vecka 50, vilket är fler än de två senaste mätningarna på 308 vecka 49 respektive 343 vecka 48. Kristianstad ökade från 649 vecka 49 till 780 veckan 50.

I exakta siffror hade Hässleholms kommun förra veckan totalt haft 1 372 fall, en ökning med 201 sedan veckan dessförinnan.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se