torsjö live vers2

Fortsatt ökad otrygghet trots färre anmälda brott

Fortsatt ökad otrygghet trots färre anmälda brott

Hässleholmarnas upplevda otrygghet har i år ökat lite igen. Oron för att utsättas för brott har dock minskat och ligger på 1,8 på en skala från ett till sex. Andelen tillfrågade som polisanmält att de utsatts för brott är betydligt lägre och ligger liksom de senaste åren på en etta på skalan. Det visar polisens trygghetsmätning för 2020. Men det som ökat oron är sannolikt att polisen gjort flera insatser mot den grova kriminalitet som ökar i Hässleholm när alltfler kriminella från Helsingborg och Malmö flyttar hit. Detta har samtidigt ökat tilltron till att polisen agerar mot problem.

Lokalpolisområdeschef Pär Cederholm. Foto: Lotta Persson

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Polisen och kommunen presenterade trygghetsmätningen vid en gemensam presskonferens på fredagen. 2 100 enkäter skickades i år ut till slumpvis utvalda och anonyma invånare.

Undersökningen tar upp olika delområden om hur invånarna upplever utemiljö, missbruksproblem, utsatthet för brott, oro för att utsättas för brott, konkret känsla av otrygghet, polisens agerande mot problem och tillit. Det samlade indexet för Hässleholm ligger i år på 2,03.

Den upplevda otryggheten var förra året 2,43 och har ökat till 2,57.

Tilltron till polisens agerande mot problemen har ökat från 1,67 i fjol till 2,33 i år, vilket Hässleholms lokalpolisområdeschef Pär Cederholm är mycket nöjd med.

– Normalnivån är ungefär 2,0. Det var en stor sänkning förra året. Då gjorde vi flera insatser som vi råkade pricka in just i samband med undersökningen, förklarar han.

Motsatsen gäller i år med flera särskilda satsningar mot grov kriminalitet som uppmärksammats i media och inte ökat tryggheten. Det har bland annat gällt beslagtagna vapen och sprängningar.

– Vi har också en utflyttning från Helsingborg och Malmö där personer som är kriminella kommer in i vår geografi. Men många upplever enligt enkäten att missbruksproblemen minskat, säger Pär Cederholm.

Han anser inte att allmänheten behöver vara särskilt otrygg på grund av de kriminella grupperingarna.

– Vi ser att brottsligheten sker i den kriminella sfären. Vanliga människor drabbas mindre av våldsbrott, kriminella personer mer. När vi är framgångsrika med narkotikabeslag leder det ofta till utpressningssituationer mellan kriminella. Så är det inte bara i Hässleholm, säger han.

Enkäten säger dock att anmälningsgraden fortfarande är låg, 37 procent.

Polisen gjorde tidigare i höstas en riktad insats mot Ljungdalaområdet i Hässleholm efter att kriminella grupperingar bland annat orsakat oro på Mötesplats Ljungdala.

– Vi gjorde en ganska kraftig insats med mycket uniformerad personal och upplevde att vi tryckte tillbaka en del kriminella element så att kommunens anställda och boende i området kände sig tryggare, säger Pär Cederholm.

Han berättar också att flera misstänkta personer blev frihetsberövade i samband med denna insats som pågick i ett par veckor.

– Vi har fortfarande ett ökat fokus på Ljungdala. Man kan inte bara släppa, då återtar de snabbt. Vi behöver vara långsiktiga och skapa ett klimat där unga väljer den goda sidan. Vi för ut det budskapet och gör det samtidigt jobbigt för de kriminella, säger han.

Polisen har under hösten gjort en riktad satsning på Ljungdala, vilket enligt både kommun och polis ökat tryggheten både på Mötesplats Ljungdala och bland boende i området. Foto: Berit Önell

Calle Alm från kommunens säkerhetsfunktion berättar att en avstämning med skolan och mötesplatsen gjordes på torsdagen.

– Det har blivit lugnare och nu kommer vi att fortsätta jobba och ska få igång aktiviteter, säger han.

Pär Cederholm säger att polisen arbetar för att öka tryggheten så att avståndet mellan upplevd oro och faktisk utsatthet minskar.

– Det är viktigt att det finns en känsla av öppenhet i samhället, säger han.

För hela Lokalpolisområde Hässleholm är oron för att utsättas för brott nära 2,5 medan den faktiska utsattheten för brott är under ett. Oron är större i Osby och Östra Göinge än i Hässleholm. Utsattheten för brott är däremot högre för Hässleholm och Osby än för Östra Göinge.

Den största oron gäller enligt enkäten att vara ute ensam en sen kväll.

Många är också oroliga för inbrott, trots att villainbrotten i Hässleholms kommun 2016 sjönk med ungefär en tredjedel och sedan legat kvar på den lägre nivån.

– Det är ett långsiktigt arbete, säger Pär Cederholm.

Nedskräpning, trafikproblem och oro för att resa med kollektivtrafik ligger också ganska högt på skalan över det som stör hässleholmarnas trygghet.

Både polisens och kommunens företrädare tar upp samarbetet dem emellan med bland annat det lokala BRÅ, ReAgera där man gemensamt kan lägga resurser på att möta ungdomar och även motverka extremism. Trygghetsvandringar och nattvandringar nämns, liksom att Hässleholm är bland de kommuner i landet som har mest aktiv grannsamverkan.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) berömmer samarbetet med polisen och påpekar att flera satsningar på trygghetsskapande åtgärder finns med i kommunens budget för nästa år.

– Vi ska bland annat byta låssystem i kulturhuset som vi vet är ett känt tillhåll, säger han.

Kommunalråden Lena Wallentheim (S), till vänster, Hanna Nilsson (SD) och Lars Johnsson (M). Foto: Berit Önell

Bättre belysning i Hembygdsparken och vid Galgbacken, brandlarm, kameraövervakning och bättre skötsel av grönområden, gator och torg är andra åtgärder.

Även kommunalråden Hanna Nilsson (SD) och Lena Wallentheim (S) är nöjda.

– När vi samverkar hittar vi de bästa lösningarna, säger Lena Wallentheim.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se