torsjö live vers2

Arbetsmiljöverket kräver åtgärder mot smittrisker på Högalid

Händelsen där en enhetschef på Högalids gruppbostad beordrade en anställd att jobba trots konstaterad covid-19 har nu lett till krav från Arbetsmiljöverket. Efter två digitala inspektioner bedömer Arbetsmiljöverket att arbetsgivaren, kommunen, inte tillräckligt har undersökt, riskbedömt och åtgärder smittriskerna i verksamheterna. Det gäller både gruppbostaden där den smittade personen arbetade och den andra gruppbostaden samt […]