torsjö live vers2

Arbetsmiljöverket kräver åtgärder mot smittrisker på Högalid

Arbetsmiljöverket kräver åtgärder mot smittrisker på Högalid

Kommunen får kritik av Arbetsmiljöverket för att personalen utsatts för smittrisker när en smittad anställd beordrades jobba. Nu måste smittriskerna på de två berörda arbetsplatserna undersökas bättre, riskbedömas och åtgärdas. Foto: Berit Önell

Händelsen där en enhetschef på Högalids gruppbostad beordrade en anställd att jobba trots konstaterad covid-19 har nu lett till krav från Arbetsmiljöverket. Efter två digitala inspektioner bedömer Arbetsmiljöverket att arbetsgivaren, kommunen, inte tillräckligt har undersökt, riskbedömt och åtgärder smittriskerna i verksamheterna. Det gäller både gruppbostaden där den smittade personen arbetade och den andra gruppbostaden samt hemtjänsten som delade personalutrymmen. Totalt fyra anställda träffade personen.

Frilagt var först med att berätta om händelsen som ledde till Arbetsmiljöverkets inspektioner. De två arbetsmiljöinspektörerna träffade chefer och skyddsombud digitalt den 11 december och den 15 december.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Utifrån vad som kom fram vid mötena anser inspektörerna, både när det gäller hemtjänstverksamheten och gruppbostäderna, att kommunen inte gjort tillräckligt för att undvika att smittämnen sprids och att antalet arbetstagare som riskerar att utsättas för smittämnen hålls så lågt som möjligt.

– Arbetsgivaren har alltid ansvaret för arbetsmiljön, betonar inspektörerna i sina inspektionsmeddelanden och hänvisar till arbetsmiljölagen.

Gemensamma personalutrymmen innebar smittrisk. Den anställda berättade i omklädningsrummet att covidtestet var positivt, men att chefen gett order om fortsatt arbete. Omklädningsrummet är gemensamt för gruppboendena och hemtjänsten.

Nu måste kommunen undersöka och bedöma om det finns risker för ohälsa och olycksfall avseende smittrisker i verksamheterna. Minimum är att arbetsgivaren ska utgå från vilka arbetsmoment som kan innebära smittrisk samt när, var och hur arbetstagaren kan utsättas för smittrisk, hur smittämnen skulle kunna orsaka infektion, vilka och hur allvarliga konsekvenser det kan få för den enskilde arbetstagaren att bli utsatt för smittämnen och under hur lång tid arbetstagaren riskerar att utsättas för smittämnen i arbetet.

– Utifrån de genomförda undersökningarna och riskbedömningarna ska arbetsgivaren vidta de åtgärder som behövs för att undvika att smittämnen sprids och se till att antalet arbetstagere som riskerar att utsättas för smittämnen hålls så lågt som möjligt, skriver inspektörerna.

Det innebär exempelvis att se till att arbetstagare kan tvätta eller desinfektera händerna i arbeten med smittrisk, att det finns städrutiner som minskar smittspridning och att den dekontaminering som behövs sker så snart som möjligt, med de medel och metoder som är anpassade efter behovet.

– Riskbedömningen ska dokumenteras skriftligt, förklarar inspektörerna.

Inget av inspektionsmeddelandena nämner uttryckligen orsaken till inspektionerna. Det var inte heller med i kommunens två anmälningar om allvarliga tillbud och inte i utredningarna om händelseförloppet som skickades in till Arbetsmiljöverket. Utifrån den utredning som gäller gruppbostäderna går det överhuvudtaget inte att förstå vad som hänt.

Inspektören Ingela Andersson säger till Frilagt att det inte gör någon skillnad i bedömningen att en chef beordrat en smittad anställd att arbeta.

– Inte just nu. Vi får se hur vi går vidare, om vi går vidare, säger hon.

Hon tog själv upp frågan om chefens agerande vid inspektionerna.

– Jag tog upp det utifrån att det stått i tidningsartiklar, berättar hon.

Hon menar att Arbetsmiljöverket främst tittar på om föreskrifterna följts, bland annat när det gäller riskbedömningar.

– Arbetsgivaren måste förebygga att smitta sprids, säger hon.

Det har alltså inte gjorts i tillräcklig grad. Om bristerna inte åtgärdas kan Arbetsmiljöverket besluta om föreläggande, eventuellt med vite, eller förbjuda viss verksamhet.

Kommunen ska svara när det gäller hemtjänsten senast den 15 mars och när det gäller gruppbostäderna senast den 26 mars.

Berit Önell

Läs mer:

2020-11-02 Covidpositiv beordrad jobba i omsorgen

2020-11-03 Påbörjade nytt arbetspass trots symptom

2020-11-06 Ville inte lämna vårdtagarna ensamma

2020-11-19 Fyra anställda träffade covidsmittad på jobbet

2020-12-11 Ingen dokumentation och ingen polisanmälan i covidskandal

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se