torsjö live vers2

Covidpositiv beordrad jobba i omsorgen

Covidpositiv beordrad jobba i omsorgen

Den anställda berättade i omklädningsrummet att covidtestet var positivt, men att chefen gett order om fortsatt arbete. Omklädningsrummet är gemensamt för gruppboendena och hemtjänsten.

En anställd inom omsorgen i Hässleholm meddelade sin chef att covidtestet var positivt – och beordrades att stanna kvar tills arbetspasset var slut.

– Jag har varit väldigt arg och har anmält detta till smittskyddsläkaren. Sådant får absolut inte förekomma. Det är ett allvarligt brott mot smittskyddslagen, säger Birgitta Ljungbeck, kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska, som förgäves krävde att enhetschefen skulle skicka hem den smittade.

Arbetsplatsen ligger i samma byggnad som äldreboendet Högalid och är det gruppboende där samtliga vårdtagare och flera i personalen bekräftats smittade av covid-19.

Händelsen inträffade på torsdagen. Liksom på Högalidshemmet har samtliga anställda på gruppboendet, med eller utan symptom, testats för att smittan ska kunna ringas in och begränsas.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Samtlig personal på de drabbade boendena har testats. En del väntar fortfarande på svar. Izabella Wettermyr, biomedicinsk analytiker, förbereder prover med frågeställningar om covid-19. Foto: Region Skåne, Liselotte Österlind

Birgitta Ljungbeck berättar att hon blev uppringd av en annan enhetschef som fått kännedom om att en anställd som testats positivt hade beordrats att fortsätta jobba.

– Då kontaktade jag den aktuella enhetschefen och sa till att personalen ska omedelbart gå hem, vilket inte riktigt skedde, förklarar hon.

Hon betonar att cheferna får restriktioner av smittskyddsläkarna för att motverka smittspridningen. Dessa måste följas. Att beordra smittad personal att arbeta kvar innebär att medvetet utsätta andra anställda och vårdtagare för smittorisk.

– Jag ser väldigt allvarligt på det, säger Birgitta Ljungbeck.

Hon förutsätter att agerandet kan leda till både polisutredning och arbetsrättsliga åtgärder. Däremot tror hon inte att det blir någon anmälan till IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

– Det skulle kunna bli en lex Maria, men det IVO kommer att kräva är nog en riskanalys för att det inte ska upprepas, säger hon.

Alla berörda kommer nu få ännu tydligare information om vad som gäller.

– Efter våra diskussioner kommer det inte att hända igen, säger Birgitta Ljungbeck med eftertryck.

En anställd berättar för Frilagt att personen som testat positivt informerade andra i personalen och önskade hålla avstånd till dem i omklädningsrummet som gruppbostadens och hemtjänstens personal delar. Båda personalgrupperna hämtar sina arbetskläder från ett annat gemensamt utrymme.

Här hämtar personalen på både hemtjänstområde Öster i Hässleholm och Högalids två gruppboenden sina arbetskläder. Hemtjänstens kläder är de blå som ligger till vänster på bilden.

På måndagen hade totalt 23 av 55 vårdtagare på Högalidshemmet bekräftats smittade, inräknat en som avled i förra veckan. 19 i äldreboendets personal hade testats positivt. Smittan finns sedan i slutet på förra veckan på Högalids samtliga fem avdelningar.

– Det är högst troligt att smittan spridits mellan avdelningarna av personal. Anhöriga går inte mellan avdelningarna. När det är mycket frånvaro får också många timvikarier in. När smittan upptäcktes infördes barriärvård, men då var det kanske för sent och långt ifrån alla smittade har symptom, säger Birgitta Ljungbeck.

Smittan har troligen spridit sig mellan de fem avdelningarna på Högalidshemmet via personal, enligt Birgitta Ljungbeck, medicinskt ansvarig sjuksköterska. Foto: Henrik Andersson

På det ena av de två gruppboendena i byggnaden har sex vårdtagare och minst fem anställda bekräftats smittade. Fler provsvar väntas för personal. På Högalid är totalt 32 av 67 tillsvidareanställda sjukskrivna, alla dock inte på grund av coronasymptom.

På måndagen rapporterades även en vårdtagare inom hemtjänsten i Hästveda smittad av covid-19.

– Troligen har personen blivit smittad på sjukhus. Sjuksköterskan där har också testat positivt, berättar Birgitta Ljungbeck.

Nästan alla nu smittade inom kommunens omsorgsverksamheter bor eller arbetar alltså i samma byggnad. Ansvariga vill dock inte bekräfta vilket gruppboende det rör sig om. Eva Liljekvist Borg, tillförordnad omsorgschef, hänvisar till sekretess på grund av att det är så få boende på enheten.

– Det känns främmande för oss att lämna ut våra brukare, säger hon.

Hon återkommer efter att ha konsulterat kommunjurist Magnus Gjerstad som kom till samma slutsats. Därmed blir det svårt att få svar på frågor om smittspridning mellan de olika verksamheterna.

Birgitta Ljungbeck säger dock allmänt att varje verksamhet bör ha egna omklädningsrum.

– Men vi har lokalbrist, särskilt för gruppboendena. Vi har diskuterat att köpa in garderober för att dela av. Vi tittar på det nu, vi har diskuterat det på dagens krisledningsmöte i omsorgsförvaltningen, säger hon.

Berit Önell

Kan ge fängelse
Att medvetet smitta någon med en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom som covid-19 eller att inte vidta rimliga åtgärder för att motverka smittspridning kan leda till åtal för misshandel, spridning av gift eller smitta, vållande till annans död eller till och med mord. Den som döms riskerar i samtliga fall fängelse om brottet bedöms grovt. I juni i år polisanmäldes en anställd i en kommunal förskola i Skaraborg för att ha gått till jobbet efter att ha testat positivt för covid-19. Personen fick också sparken.

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se