logga-ligg-tjock

Ville inte lämna vårdtagarna ensamma

Ville inte lämna vårdtagarna ensamma

Den smittade anställda arbetade ensam och ville inte överge vårdtagarna. Dessutom vågade hon inte trotsa chefens order eftersom det skulle innebära arbetsvägran. Foto: Berit Önell

Nästan alla i personalen på gruppboendet i Hässleholm var sjukskrivna och det fanns inte fler vikarier att ta in när en coronasmittad anställd beordrades att arbeta. Istället för tre på varje pass hade de kvarvarande under en tid arbetat ensamma på 18-timmarspass dag och natt.

– Om hon hade gått hem hade hon lämnat vårdtagarna ensamma, säger en närstående till den anställda.

Kommunen har ännu inte gjort någon anmälan till Arbetsmiljöverket om allvarligt tillbud, vilket lagen kräver ska göras skyndsamt om någon exponerats för smitta. Det kan gälla både kollegor som avlöst den smittade och personal från ett annat gruppboende och en hemtjänstgrupp som byter om i samma lokal.

Måndagen den 26 oktober blev det känt att en av vårdtagarna i gruppbostaden på Högalid smittats av covid-19. Dagen därpå stod det klart att samtliga sex boende var smittade. Det första testet måste alltså ha gjorts senast på fredagen. Men ingen barriärvård sattes in och vårdtagarens kontaktperson Sonja Bromée fick ingen information när hon var på besök. Hon blev också smittad.

”Går det till så här
är det inte så konstigt”

– Det var första gången på ett halvår jag var där. Man skulle ju inte gå dit för att de inte skulle bli smittade, förklarar hon för Frilagt.

Först på onsdagen, när hon redan läst i tidningarna om smittan, ringde personal från gruppbostaden och berättade att hennes klient testats positivt och dessutom var inlagd på sjukhus.

– De måste ha vetat när jag var där.

Kontaktpersonen Sonja Bromée blev smittad av sin klient på gruppbostaden. Ingen berättade att det fanns misstankar om smitta. Foto: Region Skåne

Sonja Bromée fick feber och hosta och testade sig efter informationen från boendet.

– Jag hade inte träffat någon annan mer än min man som inte haft några symptom, berättar hon.

Nu mår hon bra, men hon tycker inte om att smittan tystas ner.

– Jag tycker inte att det ska mörkas. Någon måste ha gjort fel, säger hon.

Hon tycker synd om de boende och har också fått information om personalbristen.

– Men verksamheten måste fungera. Det är en riktig rysare det här. Nu ökar smittspridningen och går det till så här är det inte så konstigt, säger hon.

Fick inte gå hem

Smittspårning påbörjades på gruppbostaden och alla de boende och personalen testades. Torsdagen den 29 oktober fick kvinnan som sedan beordrades jobba positivt besked på sitt covidtest.

– Hon meddelade att hon ville gå hem, men fick inte, berättar den närstående för Frilagt.

Hon varnade då medarbetarna från de andra verksamheterna i omklädningsrummet.

– Hon tog på sig mask och handskar och ställde sig i en hörna och sa att hon fått positivt besked och inte fick gå hem.

Enhetshefen gick dock med på att hon fick vila hemma under natten istället för att arbeta klart sitt 18-timmarspass. En vikarie sattes in, men på kvällen ringde enhetschefen och beordrade ett nytt pass klockan sju på fredagsmorgonen plus att kvinnan måste komma på sitt ordinarie pass på tisdagen, trots att hon börjat få symptom.

– Hon var lite hängig och snörvlig, men jobbade medan chefen ringde runt för att få in en vikarie från ett annat boende.

Den närstående förklarar att kvinnan inte ville överge vårdtagarna och inte heller vågade säga nej när chefen beordrade eftersom det skulle innebära arbetsvägran.

– Det är chefen som ska vara insatt i lagen.

Även personal i hemtjänsten och på det andra boendet reagerade på att kvinnan var i omklädningsrummet när hon var smittad.

Telefonmöte först efter en vecka

Hon upplevde att hon efter händelsen fick stort stöd av sina kollegor som ordnade en vikarie till tisdagen. Ordinarie enhetschefen Johan Stensson skickade också snabbt ett meddelande och frågade hur hon mådde. Annars har det varit tyst och hon har fått ta del av de högre chefernas uttalanden via media.

Först på fredagen, mer än en vecka efter händelsen, höll omsorgsförvaltningens personalavdelning ett telefonmöte med henne och facket Kommunal.

– Facket verkar vara på krigsstigen, säger den närstående.

Som hen förstått det ska Kommunal göra en egen anmälan till Arbetsmiljöverket och hjälpa kvinnan att tillsammans med arbetsgivaren anmäla det som hänt. Det gäller att medarbetare utsatts för smittorisk, att en chef beordrade den smittade att jobba och att hon utsattes för både fysiskt och psykiskt lidande när hon tvingades jobba med symptom.

Lena Lönn, sektionsordförande på Kommunal i Hässleholm, vill varken kommentera frågor som rör en enskild medlem eller uttala sig om vad som gäller angående smittorisker på arbetet eller ensamarbete i 18-timmarspass, men bekräftar att facket ska hjälpa sin medlem.

– Kommunal i Hässleholm har via arbetsgivare fått en del information i den aktuella frågan och vi har också kontakt med medlemmen för att företräda den personen på bästa sätt, skriver hon i ett mejl till Frilagt.

Utreder arbetsrätt och arbetsmiljö

Kommunens personalchef Marie Söderqvist berättar att kommunledningens HR-funktion hjälper omsorgsförvaltningens med en arbetsrättslig utredning i fallet.

– Vi ska göra en kartläggning över exakt vad som inträffat och prata med de inblandade. Efter det gör vi en samlad bedömning av om och hur vi går vidare med arbetsrättsliga åtgärder, säger hon.

Det kan då exempelvis gälla varning, uppsägning eller omplacering.

Arbetmiljöutredningar ska enligt Marie Söderqvist göras av omsorgsförvaltningen.

– Om arbetsgivaren misstänker att någon exponerats för smitta ska det anmälas till Arbetsmiljöverket. Det är de fullt medvetna om, säger hon.

Anna-Karin Ågren, enhetschef för Hemtjänst Öster som delar omklädningsrum med gruppboendena på Högalid, säger att hon ser allvarligt på det inträffade och tittar på om en sådan anmälan ska göras.

– Det kommer att bli en anmälan om medarbetare blivit utsatta, säger hon.

Omklädningsrummet är gemensamt för gruppboendena och hemtjänsten.

När det blir kan hon inte svara på.

– Det ska vara skyndsamt, säger hon.

Inga kommentarer

Gruppbostadens ordinarie enhetschef Johan Stensson vill inte prata med Frilagt.

– Jag kommer inte att svara på några frågor, säger han och hänvisar till verksamhetschef Caroliina Hejdenberg Lind som varken svarar eller ringer tillbaka under fredagen.

Eva Liljekvist Borg är också tystlåten.

– Du vet att det pågår en utredning, vi avvaktar den, säger hon.

Hon vill inte kommentera om enhetschefen som beordrade den smittade att arbeta tagits ur tjänst. Personen vikarierade på gruppbostaden och är inte kvar där eftersom ordinarie chef är tillbaka, men har en annan chefstjänst inom omsorgen. Telefonsvararen säger att hen är sjuk.

Hon berättar att det nu gått ut information till enhetscheferna om hur de kan stödja varandra om det blir problem med personalrekrytering. Dokumentet ska antas vid krisledningsgruppens möte på måndag och blir då offentligt.

Stänger verksamheter
för att omfördela personal

Flera verksamheter som inte är lagstadgade har också stängts för att personal därifrån ska kunna hjälpa till på boendena. Det gäller bland annat Stöttecenter som ger samtalsstöd vid sviktande psykisk hälsa. Verksamheten har dock fortfarande telefonjour.

Eva Liljekvist Borg vill inte heller svara på frågor om 18-timmarspassen.

– Jag går inte in och kommenterar det. Jag kan inte det i detalj, säger hon.

Med facit i hand, borde ni inte ha haft bättre beredskap?

– Man kan alltid göra mer. Vi har haft pandemin ganska länge och naturligtvis har den påverkat alla verksamheter. Vi jobbar med personalbemanning hela tiden, men det är inte så lätt att rekrytera, säger Eva Liljekvist Borg.

Lagen tar inte hänsyn till personalbrist

Men personalbrist är inget skäl till undantag från arbetsmiljölagen. Det säger Ulrika Scholander, sektionschef för Arbetsmiljöverkets region syd och för närvarande nationellt ansvarig för tillsyn kopplad till covid-19.

– Arbetsmiljölagen gäller alltid. Den tar aldrig ställning till ekonomiska problem eller svårigheter att lösa bemanningen. Det är något som arbetsgivaren måste ha med i riskbedömningen. Det ska de ha tagit med direkt under en pandemi – vad gör vi om många blir sjuka samtidigt? De ska ha tänkt till innan för att inte hamna i det läget. Det ska finnas en krisberedskapsplan. Om alla är sjuka, kan vi då få personal från andra delar av kommunen?

Ulrika Scholander kan dock inte säkert säga att det är förbjudet att tillfälligt arbeta 18-timmarspass och dessutom ensamarbete.

– Arbetstidslagen och regler i kollektivavtal styr hur det ska vara organiserat. Det kan också vara aktuellt med nödfallsövertid. Men det låter mycket. Man har framförallt rätt till dygns- och veckovila. Det måste ha varit en extra hög arbetsbelastning om samtliga på boendet dessutom varit sjuka, säger hon.

Alltid anmälan för smittorisk

Om någon riskerat smitta i sin arbetssituation ska det alltid göras en anmälan om ett allvarligt tillbud till Arbetsmiljöverket. Det är arbetsgivarens ansvar att anmäla.

– Grunden för varför saker ska anmälas är för att det ska vidtas åtgärder mot de risker som finns. Vi på Arbetsmiljöverket ska få kännedom om det som hänt så att vi kan agera och arbetsgivaren ska kunna se vad man ska göra för att risken inte ska uppstå igen, säger hon.

Cheferna till medarbetare som utsatts för smittorisk för att de har samma omklädningsrum ska också anmäla.

– I det här läget med någon som är konstaterat sjuk får vi titta på vad man bryter mot för regler, framförallt arbetsmiljölagen utifrån övrig personal som jobbar och kan komma i kontakt med den sjuka.

Smittorisk ska alltså räknas som ett allvarligt tillbud. Ulrika Scholander förklarar dock att det även kan handla om andra risker om någon som är sjuk arbetar. Exempelvis kan omdömet försämras.

– Det kan också vara ett tillbud i sig om en person mår dåligt på jobbet, speciellt när det gäller corona som är väldigt farligt för vissa personer. Den som tvingas jobba kan dessutom fara illa av misstanken om att ha smittat andra, det kan bli en väldig stress, förutom att sjukdomsförloppet kan förvärras, säger Ulrika Scholander.

Hon har svårt att se att det skulle vara godkänt att en chef beordrar en smittad person utan symptom att jobba. I så fall skulle det kräva att den inte träffar någon, exempelvis om arbetet kan utföras hemifrån, så att man varken har kollegor eller behöver ta sig till och från en arbetsplats.

– Det skulle kunna bryta mot arbetsmiljölagen, om man inte kan säkerställa att personen inte träffar någon, säger Ulrika Scholander.

Skyddsutrustning räcker inte

Ulrika Scholander är inte expert på skyddsutrustning, men menar att det inte är lösning i ett sådant fall.

– Om man är sjuk ska man inte sätta på sig skyddsutrustning och gå och jobba, säger hon.

Hon tillägger att viss skyddsutrustning bara är till för att skydda personal som arbetar med smittade patienter.

– Som arbetsgivare ska man vidta alla åtgärder man kan för att medarbetarna ska jobba säkert och inte bli sjuka på sitt jobb.

Hon tror inte att det tidigare hänt att en chef beordrat att en smittad person att arbeta.

– Inte vad jag vet.

Kan leda till åtal

Brott mot arbetsmiljölagen kan leda till åtal, liksom brott mot smittskyddslagen. I detta fall är båda lagarna aktuella.

En anställd inom hemtjänsten i Örebro län har nyligen åtalats för framkallande av fara för annan efter att ha gått och jobbat med konstaterad covid-19. Straffet kan bli upp till två års fängelse.

Berit Önell

Läs mer:

2020-11-02 Covidpositiv beordrad jobba i omsorgen

2020-11-03 Påbörjade nytt arbetspass trots symptom

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se