torsjö live

Rehabilitering och fysisk aktivitet hjälper lungsjuka

Rehabilitering och fysisk aktivitet hjälper lungsjuka

INSÄNDARE. Under november genomför Riksförbundet HjärtLung sin kampanjmånad Lungmånaden. Över hela Sverige genomför vi vanligtvis massor av aktiviteter som kommer personer med lungsjukdomar till del. Men i år är inget vanligt år. Coronapandemins utbredning har påverkat oss alla, inte minst personer som lever med allvarlig lungsjukdom.

Att leva med en kronisk lungsjukdom innebär att man hela tiden måste vara på sin vakt så att inte sjukdomen försämras. En försämring kan innebära ett stort behov av sjukvårdsinsatser, inte sällan akut. Här fyller rehabilitering ett viktigt behov. Tillgång till en bra rehabilitering innebär möjligheten att undvika att bli sämre i sin lungsjukdom. Det är bra för patienten och det sparar sjukvården dyra akutinsatser.

Under våren och sommaren har många sjukvårdsbesök ställts in. Det är förståeligt att prioriteringar måste göras under en pandemi och vi måste alla hjälpas åt för att se till att vi håller oss friska så att sjukvården klarar av sitt uppdrag. Samtidigt måste vården finnas där när man behöver den.

Riksförbundet HjärtLung har med hjälp av Mistat AB genomfört en medlemsundersökning som visar att var fjärde medlem någon gång har avstått från att söka vård de ansett sig behöva under Coronapandemin. Bland personer med tre eller fler kroniska sjukdomar är samma siffra fyra av tio.

Vi ser också att den fysiska aktiviteten har minskat. 55 procent av kvinnorna och 47 procent av männen svarar att de är något eller mycket mindre fysiskt aktiva. Vi oroas av detta då vi vet att fysisk aktivitet är a och o för många med en kronisk diagnos.

Vi räknar med att våra regionpolitiker i Region Skåne tar vår oro på allvar och satsar mer på rehabiliterande insatser. Satsa också på samarbete mellan sjukvården och våra patientföreningar! Vi kan göra mycket för att hjälpa personer med kronisk sjukdom att både få mer kunskap om hur man lever med sin sjukdom och att hålla sig fysiskt aktiva.

De insatser som görs nu kommer att rädda liv i framtiden.

Kerstin Ramirez
Föreningen HjärtLung Hässleholm

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se