torsjö live vers2

Påbörjade nytt arbetspass trots symptom

Påbörjade nytt arbetspass trots symptom

Den omsorgsanställda i Hässleholm som beordrades stanna kvar på jobbet trots positivt covidtest påbörjade dessutom även ett nytt arbetspass – då med symptom. Den ansvariga enhetschefen vikarierade på posten och är inte längre i tjänst eftersom ordinarie är tillbaka. Tre olika utredningar pågår nu om händelsen.

Frilagt var först med att berätta om den anställda som under arbetstid fick positivt testsvar. Samtlig personal på gruppboendet har testats eftersom vårdtagarna konstaterats smittade. Personal utan symptom får arbeta i väntan på provsvar, men ska omedelbart lämna arbetsplatsen efter positivt testsvar. Den regeln följdes inte i det aktuella fallet utan enhetschefen beordrade den anställda att arbeta klart sitt pass, något som medicinskt ansvarig sjuksköterska förgäves försökte stoppa och sedan anmälde till Region Skånes smittskyddsläkare som ett allvarligt brott mot smittslyddslagen.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Nu framkommer att den smittade anställda dessutom beordrades att gå på ett arbetspass till.

Tre olika utredningar pågår nu om händelserna där en anställd berodrades att inte bara jobba färdigt sitt pass på gruppboendet på Högalid utan också gå på ett nytt arbetspass. Foto: Henrik Andersson

– Det var ganska sent på eftermiddagen när beskedet kom. Personen fick symptom och mådde sämre efter jobbet, men blev sedan ombedd att jobba ytterligare ett pass, kände sig då ännu sämre och fick avbryta det passet, berättar Elisabet Mineur, vikarierande verksamhetschef för handikappomsorgen i Hässleholms kommun när händelsen inträffade i förra veckan.

Hon ser allvarligt på den.

– Det är jättebeklagligt att personal jobbat trots att hen var smittad, säger hon.

Bakgrunden är personalbrist på grund av att många är sjuka.

– Det är ett oerhört ansträngt bemanningsläge. De hade inte fler vikarier. Utifrån den situationen togs ett felaktigt beslut, säger Eliasabet Mineur.

Men nu vill hon tänka framåt.

– Det här kom ur en väldigt olyckligt situation som vi måste dra lärdom ifrån. Vi måste se hur vi ska göra för att ha en annan beredskap i fortsättningen, säger hon.

Hon känner inte till att något liknande hänt tidigare inom kommunens omsorgsverksamheter.

Det gör inte heller Caroliina Hejdenberg Lind, ordinarie verksamhetschef för handikappomsorgen.

– Det har blivit fel, säger hon.

Hon berättar att omsorgsförvaltningens HR (personalavdelning) med stöd av den centrala personalavdelningen nu gör två olika utredningar, en ur arbetsmiljösynpunkt och en allmän där de interna rutinerna ses över. Region Skånes smittskyddsläkare utreder händelsen med utgångspunkt från smittskyddslagen.

– HR gör nu en objektiv utredning av vad som hänt. Vi får också titta på om någon exponerats för smitta, jag vet inte om skyddsutrustning använts, säger Caroliina Hejdenberg Lind.

De som kan ha drabbats är inte enbart personal på det gruppboende där den smittade arbetade utan även anställda på det andra gruppboende och hemtjänst Öster som alla delar omklädningsrum i Högalidshemmets byggnad.

Den anställda berättade i omklädningsrummet att covidtestet var positiv, men att chefen gett order om fortsatt arbete. Omklädningsrummet är gemensamt för gruppboendena och hemtjänsten.

Caroliina Hejdenberg Lind säger att en arbetsskadeanmälan till Arbetsmiljöverket är på gång. En sådan ska enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift göras “skyndsamt” även när det gäller ett allvarligt tillbud, vilket smittorisker, inklusive covid-19, klassas som.

– Vår utredning är framförallt arbetsrättslig, säger Caroliina Hejdenberg Lind.

Hon förklarar att det främst handlar om att klarlägga vad som brustit och hur det ska åtgärdas.

– Det ska inte hända igen, säger hon.

Eventuellt beslut om arbetsrättsliga åtgärder beror på vad utredningen visar.

– Just nu är det inte aktuellt, säger Caroliina Hejdenberg Lind.

Den berörda enhetschefen är för närvarande inte heller i tjänst. Även den smittade personens agerande kan komma att utredas.

– Det är första gången jag är med och gör en sådan här utredning. Men i min värld ska man titta på båda, vad som faktiskt hänt och alla som varit involverade, säger Caroliina Hejdenberg Lind.

Region Skånes Smittskydd avgör om ärendet ska gå vidare till polisanmälan.

Berit Önell

Läs mer:

2020-11-02 Covidpositiv beordrad jobba i omsorgen

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se