torsjö live vers2

2-1 för villor på Åhusfältet

2-1 för villor på Åhusfältet

Brist på villatomter kan leda till att bostadsbebyggelse på Åhusfältet blir verklighet, trots att området i den fördjupade översiktsplanen 2018 valdes bort. På tisdagen röstade kommunstyrelsens arbetsutskott ja till en motion från SD i frågan.

Tjänstemannaförslaget innebär att motionen ska avslås på grund av att den fördjupade översiktsplanen pekat ut Åhusfältet som delvis jordbruksmark och delvis värdefull natur klass 1. Översiktsplanen är inte bindande, men ska ha stor vägledande betydelse och förslaget bedöms därför som olämpligt. I den tidigare översiktsplanen, från 2007, förslogs Åhusfältet tvärtom för stadsbebyggelse, det vill säga bostäder, handel med mera.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Vid sammanträdet med kommunstyrelsens arbetsutskott lämnade ordförande Lars Johnsson (M) ett ordförandeförslag till stöd för motionen.

– Efterfrågan på nya bostäder i Hässleholm är fortsatt stor och det är stor brist på byggklara tomter. Det finns därför anledning att göra avsteg från den fördjupade översiktsplanen och medge att Åhusfältet bebyggs, skriver Lars Johnsson i sitt ordförandeförslag.

Hans partikamrat Kenny Hansson lämnade ett liknande ordförande förslag i ärendet i miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Lars Johnsson och Hanna Nilsson kunde i ksau rösta ned Lena Wallentheim (S). Förslaget att beställa en detaljplan för uppförande av en- till tvåvånings fristående bostadshus, med värnande av tillgången till Almaån, går nu vidare till kommunstyrelsen och därefter kommunfullmäktige.

– Jag är jättenöjd. Vi måste börja förbereda där det faktiskt går att bygga villor, säger kommunalrådet Hanna Nilsson och syftar på att det finns redan hårdgjorda ytor på Åhusfältet.

Kommunalrådet Lena Wallentheim håller med om att det är viktigt att få fram villatomter, men vill inte ha dem på Åhusfältet.

– Den fördjupade översiktsplanen är inte bindande, men ändå ett dokument som kommunfullmäktige ställt sig bakom. Åhusfältet är ett område som vi inte ska prioritera. Frågan är vad det får betydelse om vi inte håller oss till översiktsplanen. Vi kanske istället ska satsa på mer förtätning eller bygga mer på Garnisonen, säger hon.

Lars Johnsson påpekar att om den fördjupade översiktsplanen ska revideras innan Åhusfältet kan bebyggas tar det lång tid att få fram villatomter.

– Jag hoppas vid Gud att de inte börjar bygga på Björklunda, säger Hanna Nilsson.

Lena Wallentheim reserverade sig mot beslutet.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se