torsjö live vers2

Högalid kan ha fått covid-19 från sjukhus Fler i personalen smittade

Högalid kan ha fått covid-19 från sjukhus Fler i personalen smittade

Smittan på Högalidshemmet i Hässleholm kan ha kommit från Centralsjukhuset i Kristianstad. Foto: Berit Önell

Covid-19 kan ha kommit in på äldreboendet Högalid i Hässleholm via sjukhuset. En av de vårdtagare som först konstaterades smittad hade nyss kommit tillbaka efter en sjukhusvistelse. Vid utskrivning togs covid-19-prov, men enligt nya riktlinjer från Region Skåne använde Högalid inte barriärvård i väntan på provsvar. Nu har kommunen på egen hand återinfört reglerna om barriärvård för alla inom omsorgen som varit inlagda på sjukhus.

Allt fler anställda inom kommunens omsorg smittas av covid-19. På onsdagen fanns 31 bekräftade fall och smittspårning pågår på flera boenden.

Som Frilagt tidigare berättat misstänks att en vårdtagare inom hemtjänsten i Hästveda blivit smittad under en vistelse på en sjukhusavdelning där en sjuksköterska också konstaterats smittad. Men även en av de boende på Högalid vårdades på sjukhus innan smittan bröt ut där för snart två veckor sedan.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Det är lite oklart om det var den som allra först konstaterades smittad på Högalid, men det var en av de första, säger Birgitta Ljungbeck, medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommunen.

Hon berättar att Region Skåne ändrade riktlinjerna om barriärvård efter sjukhusvistelse med anledning av att det nationella besöksförbudet på äldreboendena hävdes den 1 oktober. Den 9 oktober uppdaterades rutinerna på Smittskydd Skånes hemsida. Smittspridningen var då fortfarande relativt låg, men tog sedan snabbt fart. I förra veckan beslöt omsorgsförvaltningens ledningsgrupp att av arbetsmiljöskäl ändra de lokala rutinerna.

– Smittspridningen ökade och vi måste göra något, förklarar Birgitta Ljungbeck.

Den 2 november uppdaterade hon den lokala hälso- och sjukvårdshandboken för användning av skyddsutrustning.

– Då vi nu har en större smittspridning i samhället och dessutom konstaterad smitta i vår verksamhet behöver vi under en begränsad tid vidta åtgärder som går utöver Vårdhygiens och Smittskydds nuvarande riktlinjer, skriver hon.

Det innebär att full skyddsutrustning används hos patienter i alla omsorgsverksamheter efter sjukhusvistelse. De som ska till korttidsboende eller särskilt boende provtas rutinmässigt på sjukhuset, de som ska till ordinärt boende eller LSS-boende enbart vid symptom.

De lokala rutinerna har uppdaterats av arbetsmiljöskäl. På bilden sker provtagning av covid-19. Foto: Monne Ljungberg/Region Skåne

Enligt Region Skånes smittskydd räcker det att personer utan symptom provtas vid utskrivning och en vecka därefter. I Hässleholms kommun använder personalen skyddsutrustning tills prov nummer två visat negativt. Personal hos vårdtagare med hemtjänst i ordinärt boende eller på LSS-boende använder skyddsutrustning i 14 dagar efter sjukhusvistelse.

– Vi kan inte isolera någon, bara försöka motivera dem att stanna på sina rum, förklarar Birgitta Ljungbeck.

Kommunen har även tidigare gått längre än Region Skåne genom att använda barriärvård efter sjukhusvistelse hos vårdtagare i ordinärt boende som inte omfattats av regionens riktlinjer.

På onsdagseftermiddagen hade totalt 23 vårdtagare på Högalidshemmet testat positivt för covid-19, 6 på LSS-boendet i samma byggnad och en person inom Hästvedas hemtjänst. Ökningen av smittade sker nu bland personalen. 23 anställda på Högalid och 8 på gruppboendet är i dagsläget konstaterat smittade.

23 anställda på Högalidshemmet har nu bekräftats smittade av covid-19. Foto: Henrik Andersson

Dessutom har personal testats positivt efter att ha fått symptom på äldreboendena Björkhaga och Ekegården samt ett gruppboende som inte ligger i Högalids lokaler. Smittspårning påbörjades på onsdagen.

– Det gäller de avdelningar där de smittade jobbat de senaste 24 timmarna före testet. Där testas alla vårdtagare och dessutom all personal som de smittade träffat en vecka tillbaka i tiden, berättar Birgitta Ljungbeck.

Även på Björkhaga i Sösdala finns nu personal som testats positivt och smittspårning pågår. Foto: Henrik Andersson

På det andra gruppboendet på Högalid har alla boende och anställda testats negativt. Personalen i hemtjänstgruppen som delar omklädningsrum med gruppboendena har däremot inte testats.

– Inte i detta skedet. Det är smittskyddsläkarna som beslutar om smittspårningen, men som personal ska man ändå hålla avstånd, säger Birgitta Ljungbeck.

Hon konstaterar att situationen är bekymmersam.

– Den speglar klart bilden av samhället. Det är också svårt när en del smittade är asymptomatiska. Men nu har vi munskydd i alla vårdnära situationer och förhoppningsvis ska det snart ge effekt, säger hon.

Berit Önell

Läs mer:

2020-11-02 Covidpositiv beordrad jobba i omsorgen

2020-11-03 Påbörjade nytt arbetspass trots symptom

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se