torsjö live vers2

Hemtjänsten fick inte vetskap om covid-19

Hemtjänsten fick inte vetskap om covid-19

En anställd i hemtjänsten i Hässleholm utsattes för smittorisk genom att skickas till en ny vårdtagare utan att få information om att personen hade covid-19.

– När jag skulle gå hem vid 15-tiden fick jag veta att personen jag gjort tillsyn hos hade konstaterad covid-19, berättar den anställda.

Kommunen har nu gjort en anmälan till Arbetsmiljöverket om ett allvarligt tillbud.

Händelsen inträffade på förmiddagen söndagen den 18 oktober i området Hemvård Väster 2. Personalen fick ett uppdrag av sjuksköterskan att gå till vårdtagaren, som hemtjänstgruppen inte hade kännedom om sedan tidigare, för en tillsyn.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Det fanns ingen information om covid-19 och den anställda använde därför inte skyddsutrustning.

Enligt anmälan fick vårdtagaren låna personalens telefon för att ringa till sin fru som var på sjukhus och hade fått med sig bådas mobiltelefoner.

Först på eftermiddagen fick sjuksköterskan av läkare information om att personen testat positivt för covid-19 och informerade då övrig personal.

Enligt anmälan har personalen exponerats för covid-19. Enhetschefen föreslår som åtgärd att personalen ska använda skyddskläder vid besök hos icke kända vårdtagare.

Arbetsmiljöverket vill ta del av kommunens utredning av händelsen före den 16 november.

– Som arbetsgivare ska ni utreda orsakerna till de olyckor och allvarliga tillbud som inträffar i verksamheten och genomföra de åtgärder som behövs för att förebygga att det händer igen, skriver myndigheten.

Skyddsombud ska delta i utredningen och vid planeringen av åtgärder.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se