logga-ligg-tjock

Slå vakt om fisket

Slå vakt om fisket

INSÄNDARE. Fisk är nyttig och god mat som vi borde äta mer av. Därför är det viktigt att våra politiker värnar om både yrkes- och fritidsfiskare. När det gäller yrkesfisket måste Sverige vara pådrivande när det gäller att  hindra det illegala fisket som hotar Östersjöns fiskebestånd. Det är inte bra att stora båtar dammsuger havsbotten och fångsten till stor del används till foder. Att slå vakt om det kustnära fisket som under århundraden bedrivits  på ett miljömässigt sätt är viktigt. Här kan man underlätta genom att minska regelkrångel. Vattenbruk ger möjligheter till fiskodling på landsbygden och samtidigt så avlastas de vilda fiskbestånden. Genom att tillskapa vandringsvägar och lekplatser för fisken ges förutsättningar att  bevara de fiskarter som idag är hotade.

Svensk fisk är bra föda och fångas på ett riktigt sätt .

Lars-Ivar Ericson C, Tyringe

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se