torsjö live vers2

2-1 för villor på Åhusfältet

Brist på villatomter kan leda till att bostadsbebyggelse på Åhusfältet blir verklighet, trots att området i den fördjupade översiktsplanen 2018 valdes bort. På tisdagen röstade kommunstyrelsens arbetsutskott ja till en motion från SD i frågan. Tjänstemannaförslaget innebär att motionen ska avslås på grund av att den fördjupade översiktsplanen pekat ut Åhusfältet som delvis jordbruksmark och […]

Påbörjade nytt arbetspass trots symptom

Den omsorgsanställda i Hässleholm som beordrades stanna kvar på jobbet trots positivt covidtest påbörjade dessutom även ett nytt arbetspass – då med symptom. Den ansvariga enhetschefen vikarierade på posten och är inte längre i tjänst eftersom ordinarie är tillbaka. Tre olika utredningar pågår nu om händelsen. Frilagt var först med att berätta om den anställda […]