torsjö live vers2

Ingen dokumentation och ingen polisanmälan i covidskandal

Ingen dokumentation och ingen polisanmälan i covidskandal

Den anställda berättade i omklädningsrummet att covidtestet var positiv, men att chefen gett order om fortsatt arbete. Omklädningsrummet var gemensamt för Högalids gruppboendena och hemtjänsten.

Hässleholms kommun har inte dokumenterat sin interna utredning av fallet där en chef beordrade en covidsmittad anställd inom omsorgen att arbeta. Fallet polisanmäls inte heller, trots att fyra personer på två olika enheter utsattes för smittorisk när de träffade den smittade kollegan på jobbet.

Omsorgschef Eva Liljekvist-Borg vägrar låta allmänheten få veta varför.

– Avseende polisanmälan eller ej har vi tagit beslut och varför vi tagit detta beslut anser jag inte är något jag diskuterar med media, skriver hon i ett mejl till Frilagt.

Den nu omplacerade chefen hade fackliga uppdrag som hen lämnade strax efter händelsen. Facket Vision vill inte kommentera ärendet och inte heller de fackliga överläggningarna är dokumenterade.

På tisdagen meddelade kommunen på sin hemsida att man beslutat om arbetsrättsliga åtgärder mot tre chefer som varit inblandade i händelsen. Efter överläggning med facket backade arbetsgivaren från att ha övervägt uppsägning till att det blev en omplacering för den vikarierande enhetschef som beordrade den smittade att arbeta. Personen får lämna sitt ordinarie chefsjobb och sin chefslön för andra arbetsuppgifter. För de båda andra bedömdes att det räckte med “ett kraftfullt tillrättavisande samtal, för att inskärpa allvaret i situationen”.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Inför beslutet har händelsen utretts internt på omsorgsförvaltningens personalavdelning, med stöd av kommunens centrala personalavdelning på kommunledningsförvaltningen. Men ingenting har dokumenterats, trots att förvaltningslagen säger att både myndighets beslut och uppgifter som kan ha betydelse för ett beslut i ärendet ska dokumenteras.

– Det var inte en utredning på det sättet, säger Marie Söderqvist, personalchef på kommunledningsförvaltningen.

Enda dokumentationen
ett nytt anställningsavtal

Några gemensamma minnesanteckningar finns inte heller och därmed inga offentliga handlingar som media och allmänhet kan ta del av.

– Den utredning som finns är i form av ett nytt anställningsavtal. Annars har jag bara mina egna minnesanteckningar från samtal med olika personer och även med SKR (Sveriges kommuner och regioner). Vi har utrett händelsen, men inte exakt vem som sa vad och när, för att skapa oss en bild. Sedan har vi beslutat om olika åtgärder, säger Marie Söderqvist.

Hon vet inte på vilket sätt de två chefer som inte beordrade arbetet var inblandade.

– De hade ett visst ansvar i händelsen, säger hon och hänvisar till tillförordnade omsorgschefen Eva Liljekvist-Borg.

Marie Söderqvist talar om att den smittade personen uppfattade att hon blev beordrad att jobba, men menar inte att det var oklart.

– Nej, det kan jag väl inte säga. Men exakt hur orden föll vet jag inte, säger Marie Söderqvist.

Den smittade anställda arbetade ensam i gruppbostaden. Foto: Berit Önell

Ingen disciplinär åtgärd riktas mot medarbetaren, men utredningen omfattade även henne.

– Jag vet att omsorgsförvaltningen fört ett resonemang inom chefsgruppen och med facken om hur medarbetaren kunde ha agerat. Det är jätteviktigt att ha en diskussion säger Marie Söderqvist.

Lämnade fackliga uppdrag
efter händelsen

Hon berättar att det inte finns något protokoll från den fackliga överläggningen med Vision.

– Det var ingen förhandling. Vi hade en överläggning där vi summerade vad som kommit fram i olika samtal, att vi har sett över rutiner och gjort en sammanvägd bedömning, säger hon.

Normalt protokollförs dock även överläggningar.

Frilagt har haft mejlkontakt med Sara Ekstrand, vice ordförande i Visions Hässleholmsavdelning, som inte vill kommentera händelsen. Hon förklarar att chefen lämnade sitt fackliga uppdrag enligt eget önskemål. Det skedde dock bara ett par veckor efter händelsen.

Marie Söderqvist säger att facket och arbetsgivaren var överens om att omplacering var en bra lösning.

– Som du ser på åtgärderna har vi bedömt det som hänt allvarligt. Vår första tanke var uppsägning, sedan gjorde vi en samlad bedömning efter att ha lyssnat på ett antal personer som varit involverade, den fackliga organisationen och så vidare. Vi har inget förtroende för personen som chef, men hen har kompetens som vi har nytta av, säger hon.

Chefen blir nu handläggare.

– Det är inte direkt vårdande uppgifter, säger Marie Söderqvist.

”Här var det inte
så graverande”

Någon polisanmälan gör kommunen inte, trots att agerandet sannolikt innebär ett brott mot smittskyddslagen, något som i sig inte är en brottsrubricering. Andra kommuner har dock polisanmält omsorgspersonal som gått till jobbet trots covid-19-smitta. I början på november åtalades en anställd i hemtjänsten i Örebro för detta med brottsrubriceringen framkallande av fara för annan eftersom andra personer utsatts för smittorisk.

Marie Söderqvist säger att polisanmälan diskuterades i ett tidigt skede.

– Men eftersom smittskyddsläkaren valde att inte gå vidare med ärendet beslöts att inte göra någon polisanmälan.

Smittskyddsläkaren Mattias Waldeck har dock sagt till Frilagt att det inte är smittskyddsläkarnas uppgift att polisanmäla brott mot smittskyddslagen. Antingen kommunen eller den som utsatts för smittorisk brukar anmäla.

– Vi har också resonerat med kollegor från andra kommuner. Här var det inte så graverande, säger Marie Söderqvist.

Hon menar att risken för smitta inte var så stor.

– Som jag förstått det har den smittade medarbetaren haft skyddsutrustning, informerat om smittan och tagit ansvar, säger Marie Söderqvist.

”Inget dokument att arkivera,
spara eller lämna ut”

Eva Liljekvist-Borg ringer inte tillbaka till Frilagt, trots flera förfrågningar. Hon svarar inte heller på mejlen på varför den interna utredningen inte dokumenterats, på vilket sätt de två chefer som inte beordrade arbetet var inblandade och varför det inte görs någon polisanmälan.

– Vi har tillsammans skapat oss en bild av händelseförloppet genom många olika aktiviteter. Vi har fört samtal med olika personer, rådgjort med SKR, sett över våra egna dokument/rutiner etc, återigen tagit del av vad olika personer berättat, och tagit del av smittskyddsläkarens syn på det inträffade. Med detta som grund har vi tagit ställning till ett antal åtgärder som vi som arbetsgivare vidtagit. I ett fall har vi överlagt med facklig organisation. Resultatet av åtgärderna har vi gått ut med på vår hemsida. Däremot finns det ingen skriftlig sammanställning, alltså finns det inget dokument att arkivera, spara eller lämna ut. Hur andra kommuner väljer att hantera sina arbetsrättsliga ärenden har vi inga synpunkter på, skriver hon i sitt mejl till Frilagt.

Missvisande utredning
till Arbetsmiljöverket

Kommunen har skickat två utredningar till Arbetsmiljöverket. Den senaste, som gäller händelsen på Högalids gruppboende där den smittade medarbetaren arbetade, redogör inte alls för att det var en chef som beordrade arbete. På frågan om vad som hände skriver kommunen istället att det var en timanställd medarbetare som inte fått information om att en kollega fått positivt besked om smitta efter smittspårning och var kvar i tjänst. Orsaken till händelsen beskrivs som att att enhetschefen arbetade med att lösa ett mycket ansträngt bemanningsläge. Förslag till åtgärder är bland annat att förtydliga rutinen för bemanning vid kris. Den utsatta personalen testades negativt för covid-19.

Uppgifterna i utredningen till Arbetsmiljöverket visar inte vad som hänt.

Enligt utredningen visade Smittspårningen att samtliga boende och all personal utom två var smittade.

Arbetsmiljöverket hade på fredagen en digital inspektion på Hässleholms kommuns omsorgsförvaltning med anledning av händelsen. Ytterligare en inspektion kommer att hållas på tisdag.

Berit Önell

Läs mer:

2020-12-08 Omplacerad efter att ha beordrat covidsmittad att jobba

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se