torsjö live vers2

Inget tidigt jullov i Hässleholms kommun

Inget tidigt jullov i Hässleholms kommun

Det blir inte tidigare jullov, men även grundskolans årskurs 4-9 får distansundervisning de två sista dagarna före jullovet. Foto: Berit Önell

Det blir inget tidigt jullov för eleverna i Hässleholms kommun. Istället får årskurs 4-9 samt särskolan distansundervisning de sista dagarna före lovet, från den 14 december för Norrängsskolan och 21 december för övriga.

Politikerna i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott var vid ett snabbinkallat möte på fredagen överens om åtgärderna som föranleds av Region Skånes smittskyddsläkares rekommendation på torsdagen. Det gäller måndagen och tisdagen den 21-22 december. Sista dag före jullovet är fortfarande den 22 december.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

På Norrängsskolan är dessutom många sjuka, både bland elever och personal. Därför blir undervisningen där på distans redan från och med måndag, den 14 december.

– Det kan inte uteslutas att smitta sprids internt på skolan, skriver skolchef Rolf Bengtsson i ett brev till elever och vårdnadshavare.

Skolchef Rolf Bengtsson. Foto: Urban Önell

Fritidshemmen är öppna som vanligt, om situationen inte förändras. Rolf Bengtsson vädjar dock till vårdnadshavare för elever i årskurserna 4-6 att om möjligt inte nyttja fritidshemsplatsen den 21-22 december. Även förskolorna är öppna, men också där vädjar kommunen till vårdnadshavarna att om möjligt ordna barnomsorg på annat sätt under jul- och nyårsveckorna.

– Anledningen att man inte inför distansundervisning för årskurserna F-3 är att föräldrarna, eller åtminstone en av dem, då skulle behöva stanna hemma, säger Stefan Larsson (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Han förklarar att han, liksom förste vice ordförande Jens Lindholm (SD) och andre vice ordförande Joachim Fors (S), bedömde att ett tidigt jullov inte var ett lämpligt alternativ.

– Om vi hade valt att avsluta terminen skulle dagarna tas igen senare. Det hade inneburit rätt stora problem med skolskjutsar och personal, antingen på lovdagar eller efter vårterminens slut. Vi tycker att distansundervisning är en mycket bättre lösning, framför allt när det bara är två dagar. Det är också en bra period att träna in sig lite på distansundervisning. Vi vet inte hur det ser ut framöver, men på det här sättet får vi tid att åtgärda eventuella problem, säger han.

Stefan Larsson (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Foto: Lotta Persson

Dessutom skulle risken för smittspridning på fritiden kunna öka. I Hässleholms kommun ökade smittan tydligt efter både sportlovet och höstlovet.

Han berättar att många skrivelser kommit in från föräldrar och även någon personal med vädjan om distansundervisning även för de yngre eleverna. Deras motivering är att minska smittrisken, men Stefan Larsson konstaterar att det inte finns någon överrepresentation av covid-19 bland skolpersonal.

– Däremot bland rektorer, säger han förvånat, men menar att smittan i vilket fall inte i huvudsak sprids bland de yngre barnen.

Han är nöjd med beslutet.

– Om inte smittskyddsläkaren rekommenderat det hade vi nog inte infört det. Men nu känns det bra. Det är mycket lättare om man har en linje, annars är risken att det blir godtyckligt med mycket egna beslut,. Det är ju inte vi som är specialister på det här, säger han.

Stefan Larsson säger också att det finns en beredskap för att fatta nya beslut under jullovet om det skulle visa sig att det behövs.

De tidigare beslutade restriktionerna i kommunens skolor förlängs till den 31 januari. Det gäller att öppna förskolan inte erbjuder någon inomhusverksamhet, att modersmålslärarna och lärarna i kulturskolan är placerade på en skolenhet och för övrigt har fjärr- eller distansundervisning och att elevhälsans personal så långt det är möjligt arbetar från en skolenhet.

Rolf Bengtsson uppmanar alla att undvika besök på förskolor och skolor om det inte gäller nödvändiga ärenden. Simundervisningen är inställd. Personalen har möten på distans.

Brevet till vårdnadshavarna tar också upp vikten av respekt för att undvika smittspridning utanför skolans verksamheter.

– Jag hoppas att de beslut vi tar stöds av att barn och elever iakttar försiktighet även på fritiden. Om den lediga tiden spenderas i grupper eller i butiker är våra åtgärder rätt så verkningslösa, skriver han.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se