torsjö live vers2

Stöd till näringslivet och extra julgåva till personal

Stöd till näringslivet och extra julgåva till personal

Hässleholms kommun ger sin personal en extra julgåva på 250 kronor i så kallad Hässleholmsvaluta som gäller för inköp i cirka 30 butiker, restauranger, kaféer, frisörer med mera i Hässleholm. Motiveringen i kommunstyrelsens beslutsunderlag handlade enbart om att stödja handeln, men kommunalråden framhöll också att de ville uppmuntra personalen efter ett tufft år. Alla utom Björn Widmark (FV) röstade ja. Han ifrågasatte inte att personalen skulle få en gåva, men menade att tryckningen av “låtsaspengar” som bara går att använda lokalt är en onödig utgift. Nya måste dessutom tryckas upp eftersom det inte fanns några 50-lappar.

Kommunalråden har också beslutat om förlängning av handlingsprogrammet till stöd för näringsliv och föreningar som drabbats ekonomiskt av pandemin.

Sedan tidigare är det beslutat att alla anställda få en julklapp till ett värde av 200 kronor. Vad den ska innehålla beslutas i respektive förvaltning. På det sättet undviks upphandlingskrav, något som för något år sedan ledde till att julklapparna brände inne efter att en missnöjd anbudsgivare överklagat.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård
Hässleholmsvalutan finns i valörerna 100, 200 och 500 kronor.

Med anledning av coronapandemin ville kommunstyrelsen nu “lokalt kraftsamla” genom att gynna lokal service, handel och restauranger som drabbats hårt ekonomiskt.

– En insats vi alla kan göra är att handla varor och tjänster så lokalt som möjligt, skriver biträdande kommundirektören Jan-Ole Engkvist i tjänsteskrivelsen inför beslutet på onsdagen.

Kommunalrådet Lena Wallentheim (S) betonar att det handlar om personalen.

– Det har varit ett jättetufft år. Många har slitit hårt. Vi vill ge en extra gåva för att visa uppskattning. Genom att ge Hässleholmsvalutan visar vi också att vi vill stötta näringslivet, säger hon.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) tycker inte att det blir sämre för att gåvan ges på ett sätt som stödjer det lokala näringslivet.

– Det är bra på två sätt, säger han.

Hässleholmsvalutan är ett koncept som Hesslecity tog fram under våren i samverkan med lokala företag och butiker.

– Det är jättebra med lokala presentkort och det handlar absolut om att uppmuntra personalen också, säger kommunalrådet Hanna Nilsson (SD).

Björn Widmark reserverade sig mot beslutet och lämnade en protokollsanteckning.

Björn Widmark (FV). Foto: Urban Önell

Den extra julgåvan till alla 6 000 anställda kostar kommunen 1,5 miljoner kronor plus tryckkostnaderna. Pengarna tas från ett anslag för kostnadsökningar 2020. Insatsen är en del i kommunens lokala handlingsprogram för näringsliv och föreningsliv med anledning av coronavirusets effekter.

På onsdagen beslöt kommunstyrelsens arbetsutskott också att förlänga merparten av åtgärderna i handlingsprogrammet och förstärka med ytterligare insatser. De gäller nu till och med den 31 maj 2021, enligt ett pressmeddelande från kommunen.

Onsdagens beslut innebär:

– Kommunens verksamheter uppmanas vara lyhörda för dialog om tillfällig reducering av enskild verksamhets hyra, bevilja förtida avträde från befintligt hyreskontrakt och ge anstånd med hyror och avgifter.

– Uteservering tillåts hela året och är avgiftsfri.

– Tillsynsavgift för verksamheter med stadigvarande serveringstillstånd som debiterats i år ska efterskänkas, alternativt återbetalas.

Nio av 22 föreningar som ansökt beviljades tillfälligt stöd för att de drabbats ekonomiskt av de restriktioner som införts på grund av pandemin. Beslutet har baserats på en prioriteringsordning där barn- och ungdomsverksamhet har fått företräde. Arbetsutskottet beslöt också att ge kommundirektören I uppdrag att senast i början av februari redovisa förslag på hur kommunen ytterligare kan stötta föreningslivet.

– Det är viktigt att vi som kommun bistår vårt lokala näringsliv under pandemin för att bidra till att konkurrenskraftiga företag klarar krisen. Vi har sett och fått signaler om att centrumhandeln drabbats väldigt hårt när folk rör sig mindre i stadskärnan, säger Lars Johnsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunalråden Lena Wallentheim (S), till vänster, Hanna Nilsson (SD) och Lars Johnsson (M). Foto: Berit Önell

Kommunstyrelsens förste vice ordförande Hanna Nilsson (SD) säger att såväl nationella och regionala som lokala åtgärder krävs för att undvika nedläggningar och trygga arbetstillfällen.

– Stärkt samarbete, korta beslutsvägar, flexibilitet och lyhördhet ska prägla kommunens bemötande av det lokala näringslivet och föreningslivet såväl i stunder av kriser som i en mer normal vardag, säger hon.

Lena Wallentheim (S), andre vice ordförande i kommunstyrelsen, konstaterar att utmaningar väntar även nästa år.

– Kommunen kommer fortsatt att arbeta vidare medatt identifiera potentiella åtgärder som kan bistå närings- och föreningslivet under pandemin, i dialog med lokala företag och föreningar samt i samverkan medregionala och nationellaaktörer, säger hon.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se