torsjö live vers2

MP i Hässleholm vill renovera Markan

INSÄNDARE. I Hässleholm har det rivits många hus och stadens historiska byggnader har inte alltid skyddats och bevarats i tillräcklig omfattning. I Kulturmiljöplanen för Hässleholm kan man läsa om hur skyddsvärt hela T4 området bedöms vara och att just Markanhuset är en av de mest skyddsvärda byggnaderna på T4 området. Miljöpartiets förslag är att man […]

Respektlöst agerande av regeringen

INSÄNDARE. Så har då statsminister Stefan Löfven,  finansministern Magdalena Andersson och justitieminister Morgan Johansson, agerat precis tvärt emot sina egna restriktioner. Är det att visa respekt mot de snart 9 000 som har fått sätta livet till i denna Coronapandemi? Är det att visa respekt mot alla de svenskar som gör allt för att följa alla […]