MP i Hässleholm vill renovera Markan

INSÄNDARE. I Hässleholm har det rivits många hus och stadens historiska byggnader har inte alltid skyddats och bevarats i tillräcklig omfattning. I Kulturmiljöplanen för Hässleholm kan man läsa om hur skyddsvärt hela T4 området bedöms vara och att just Markanhuset är en av de mest skyddsvärda byggnaderna på T4 området. Miljöpartiets förslag är att man tillfälligt flyttar den verksamhet som bedrivs i Markanhuset, renoverar det för att sedan kunna flytta verksamheten tillbaka till ett vackert, energieffektivt och kulturmärkt Markanhus. Det kommer att behövas en omfattande ungdomsverksamhet i området då T4, Norden och Åhusfältet på sikt är bebyggda.

Dolores Öhman (MP, gruppledare)
Arberesha Sabani (MP, ersättare i Kultur- och fritidsnämnden)
Håkan Björk (MP, ordförande)

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com