torsjö live vers2

Nej till tiggeriförbud med en rösts övervikt

Nej till tiggeriförbud med en rösts övervikt

Omröstningen om tiggeriförbudet var jämn, men slutade 31-30 efter att en röst fått registreras manuellt.

Med bara en rösts övervikt sa kommunfullmäktige på måndagskvällen nej till ett lokalt tiggeriförbud i Hässleholm. Beslutet föregicks av en stundtals hetsig debatt där SD, FV och M förespråkade ett förbud medan KD och L tillsammans med S, MP, V och C var emot.

Förslaget om ett tiggeriförbud lades i en motion av SD:s Patrik Jönsson och Ulf Berggren. De motiverade det med att tiggare utnyttjas av organiserad brottslighet, att själva tiggandet är förnedrande och att de illegala tältlägren orsakar stora sanitära problem och även smittorisker för kommunal personal som ska städa upp på kommunal mark.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Efter ett beslut i högsta förvaltningsdomstolen i december 2018 har kommuner möjlighet att införa lokala förbud mot tiggeri i sina ordningsföreskrifter. Kommunjurist Magnus Gjerstad hänvisar i sin tjänsteskrivelse till domen som gällde Vellinge kommun. Han drar slutsatsen att ett tiggeriförbud är lagenligt under förutsättning att de områden där förbudet ska gälla är särskilt angivna och avgränsade offentliga platser. Sju platser vid butiker i staden pekas ut.

Kommunstyrelsens förslag var dock att avslå motionen.

Kommunalrådet Hanna Nilsson (SD) uttryckte sin förhoppning om ett nationellt tiggeriförbud efter nästa val.

– Nu ser jag ingen annan lösning än ett lokalt förbud, sa hon.

Hanna Nilsson (SD)

Socialnämndens ordförande och pensionerade polisen Robin Gustavsson (KD) hade en annan uppfattning.

– Om vi skulle ta beslut om förbud på sju platser finns det en risk att tiggarna bara skulle flytta sig från en plats till en annan. Vi tycker att detta måste drivas på nationell nivå, sa han.

KD centralt hänvisar dock till kommunerna.

Robin Gustavsson menade också att tiggeriet inte innebär en sådan störning enligt ordningslagen att det är motiverat att förbjuda den.

– Det krävs starka skäl för ett förbud och kommunen får inte lägga onödigt tvång på invånarna, förklarade han.

Robin Gustavsson (KD)

Björn Widmark (FV) invände mot detta och hänvisade till att kommunen enligt domen i högsta instans kan besluta om ett tiggeriförbud för att förebygga ordningsstörning och någon särskild utredning om behovet krävs inte. Robin Gustavsson hävdade då att han inte menat att kommunen inte får besluta om tiggeriförbud, han och hans partikamrater hade bara bedömt att det inte behövdes.

Patrik Jönsson (SD) hoppades att ett förbud skulle förmå folk att inte komma hit och tigga.

– Jag tycker faktiskt att det är riktigt illa att de lämnar sina barn, ibland i månader, för att komma hit och tigga istället för att ta ansvar för barnens skolgång och för att försörja sin familj, sa han.

Magnus Åkeborn (V) vände sig emot att det måste ”tas i med hårdhandskarna” för att folk ska ta ansvar och börja jobba.

Magnus Åkeborn (V)

– Tyvärr ser inte världen ut så. Den är väldigt komplex och det finns socioekonomiska grunder till problemen, både på lokal nivå och på universell, sa han.

Arberesha Sabani (MP) var tydlig med att hennes parti var helt emot motionen. Hon menade att det behövs andra åtgärder.

– Tiggare är framförallt fattiga och utsatta människor. Jag vill leva i ett land där att be om hjälp inte är emot lagen. Sverige har blivit ett hårdare samhälle med mindre tolerans mot grupper som av majoritetssamhället uppfattas som avvikande. Tiggeriförbud är kostsamt och även ineffektivt, det kan förvärra situationen och bidra till stigmatisering av romer, sa hon och hänvisade till fattigdomsforskare vid Lunds universitet.

John Bruun (L) förklarade att han ville att den långsiktiga lösningen skulle gå genom EU som skulle kunna dra in bidrag för länder som låter sina medborgare tigga i andra länder.

– Jag hade önskat att vi gemensamt kunde tillskriva regeringen om att ta i med hårdhandskarna och gå in i förhandling med EU, sa han.

Björn Widmark (FV)

Björn Widmark påminde om att FV när frågan var uppe i fullmäktige förra gången, 2015, i en reservation också föreslog att kommunen skulle sända en tydlig signal till regeringen

Lars Johnsson (M) var övertygad om att ett lokalt tiggeriförbud kunde göra nytta.

– I Vellinge har tiggeriet i princip helt upphört efter förbudet, meddelade han.

Han konstaterade att många som tigger kommer från utsatta förhållanden i Rumänien och Bulgarien.

– Men det är ingen lösning att de tigger i Sverige. Det bara låser in dem i fattigdom. Dessutom vet vi att det förekommer att de utnyttjas och multiexploateras i tiggeri, prostitution och narkotikahandel, sa han.

Agneta Olsson Enochsson (L)

Agneta Olsson Enochsson menade att det är sällsynt att tiggeri kombineras med brottslighet. Hon var mycket kritisk till effekterna av ett förbud.

– Det är som att säga till dem att de får vara fattiga någon annanstans, inte här, sa hon.

Lena Wallentheim (S) tyckte att tiggarna borde få all hjälp här i väntan på att EU ska få hemländerna att ta ansvar.

– Varför kan vi inte vara så medmänskliga att vi hjälps åt, men också påverkar hemländerna?

Voteringen blev oväntat spännande. Den stannade först på 30 jaröster och 30 nejröster. Det visade sig att tekniken krånglade för Robin Gustavsson vars röst fick matas in manuellt.

Lena Wallentheim (S)

Kommunfullmäktige beslöt att godkänna en renovering och utbyggnad av Furutorpshallen i Vinslöv där Vinslövs sparbanksstiftelse bidrar med sex miljoner kronor. Kommunen står för 4,4 miljoner av den totala summan på 10,4 miljoner. Därmed kommer Vinslövs handbollsklubb, som avancerat till allsvenskan, att kunna spela på hemmaplan. Beslutet var enigt, men Björn Widmark ansåg att finansieringen var felaktigt hanterad.

– Kommunen tar pengarna från oförutsedda investeringar. Är det inte bra magstarkt när det varit planerat sedan förra året, undrade han.

Byggnadsarbetena beräknas vara färdiga under våren 2022, brandskyddsåtgärderna redan före sommaren i år. Det betyder att hallen inom kort kan ta emot 500 i publiken som den var byggd för, istället för de bara 50 som tillåts i dagsläget. När ombyggnaden är klar klarar den en publik på 800 personer.

En modell för klimatväxling ska införas i kommunen, trots motstånd från SD och FV. Syftet är att skynda på kommunens övergång till fossilfria bränslen. En intern klimatavgift ska avsättas på ett särskilt konto i relation till hur mycket anställda kör med egen bil istället för tjänstebil, omfattningen av tjänsteresor med flyg och inköp av fossilbränslen. Pengarna på kontot ska användas för att finanseria åtgärder som ger minskad klimatpåverkan. Beslutet innebär att ett förslag till modell ska presenteras för kommunstyrelsen under 2021.

Kommunfullmäktige beslöt att godkänna en utökad borgensram för Hässlehems nybyggnation. Därmed kan bolaget låna högst 1 115 miljoner kronor och kommunkoncernens totala låneskuld når över tre miljarder.

Kommunfullmäktige beslöt också att säga nej till kommunalt anställda väktare, även det en SD- motion. SD själva avstod från att delta i beslutet och Hanna Nilsson meddelade att förslaget ska skrivas om. Anledningen var att partiet ansåg att utredningen som tagits fram inte var rättvisande, bland annat eftersom den föreslog bemanning dygnet runt.

Berit Önell

Tillägg:
M, SD och FV reserverade sig mot beslutet om tiggeriförbud, SD och FV skriftligen. FV upprepar i sin reservation sitt förslag från 2015 om att sända tydliga signaler från kommunen till regering och riksdag så att de agerar i frågan och efterlyser genomgripande åtgäder på EU-nivå. FV vill dessutom ha ett totalförbud mot tiggeri på alla offentliga platser och områden som kommunen jämställer med sådana.

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se