torsjö live

Gick till jobbet med symptom på covid-19

En undersköterska har fått en skriftlig varning efter att ha gått till jobbet inom äldreomsorgen i Hässleholms kommun trots symptom på covid-19. Verksamhetschef Ulrika Bengtsson skriver i varningen att undersköterskan har brutit mot sina skyldigheter i anställningsavtalet. Anledningen är att den anställda, trots tydliga direktiv om att stanna hemma vid symptom på corona, kommit till […]