Gruppen-3a-328x120

Jämställdhetsfrågorna är fortfarande viktiga

INSÄNDARE. Jämställdhetsfrågorna är i allra högsta grad viktiga i tider av kris! Regeringen har utöver tidigare beslutade 240 miljoner tillskjutit 40 miljoner extra 2021 för jämställdhetsarbetet, och särskilt för att möta ökad utsatthet med anledning av coronaviruset.  Beslutet bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. När samhället är i kris ökar risken för […]