torsjö live vers2

Jämställdhetsfrågorna är fortfarande viktiga

Jämställdhetsfrågorna är fortfarande viktiga

INSÄNDARE. Jämställdhetsfrågorna är i allra högsta grad viktiga i tider av kris! Regeringen har utöver tidigare beslutade 240 miljoner tillskjutit 40 miljoner extra 2021 för jämställdhetsarbetet, och särskilt för att möta ökad utsatthet med anledning av coronaviruset.  Beslutet bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

När samhället är i kris ökar risken för våld, och mest utsatta är kvinnor, barn och personer med funktionsnedsättningar. Jämställdhetsarbetet måste prioriteras på alla nivåer, från Jämställdhetsmyndigheten via länsstyrelserna ut i kommunerna.

Länsstyrelsen i Skåne har skapat nätverket ”Ett jämställt Skåne” som samlar 112 olika organisationer som medlemmar. Ett jämställt Skåne erbjuder nätverk och konferenser med möjlighet att träffa andra som jobbar med jämställdhetsfrågor, kompetenshöjande insatser, konkreta verktyg och stöd. Men framförallt, utöver all inspiration och goda exempel, att bli föregångare i länet och viktiga ambassadörer.

Nu vill de konservativa partierna att Hässleholms kommun ska gå ur nätverket, när frågan kommer upp i fullmäktige på måndag. Svepskälet man anger är att man ogillar en av de anslutna organisationerna.

Vi är inte förvånade över att Folkets Väl, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna vill hindra kommunens jämställdhetsarbete. Dock är vi besvikna på Moderaterna, som också verkar vilja stödja förslaget att gå ur nätverket. Det är långsökt att tro att man uppnår något med denna handling, om man önskar markera sitt ogillande mot en av 112 organisationer som alla vill förbättra sitt arbete med jämställdhetsfrågorna och få del av andras erfarenheter och arbetssätt.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Från Centerpartiets sida kommer vi naturligtvis att rösta emot ett utträde ur nätverket Ett jämställt Skåne! Jämställdhetsfrågorna och arbetet med att motverka våld är viktiga!

Lena Svensson, gruppledare C

Anders Edwall, kretsordförande, C

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se