Gruppen-3a-328x120

Skola i tidningshuset leder till stängning på annat håll

Skola i tidningshuset leder till stängning på annat håll

Norra Skånes tidigare tidningshus ska delvis rivas för att bland annat en stor skola ska byggas. Det kan leda till att någon annan skola måste stängas. Foto ur kommunens plan-PM

– I nuläget finns absolut inte behov av en skola till i Hässleholms stad, det är snarare åt andra hållet, säger skolchef Rolf Bengtsson apropå förslaget att riva en del av Norra Skånes tidigare tidningshus för att bland annat bygga en skola med plats för 500-600 elever.

Socialdemokraterna ville att behovet av skola inom området skulle utredas före beslut om att ta fram planbesked och detaljplan, men majoriteten i miljö- och stadsbyggnadsnämnden klubbade bådadera.

Som Frilagt tidigare berättat har fastighetsbolaget Hemsö, ny ägare till fastigheten Värpatorparen 2, ansökt om detaljplan för skola, förskola, idrottshall, bostäder och vårdboende. En skola för 500-600 elever i årskurs 0-9 är också i linje med det planprogram för Västra centrum som kommunen beslutade om 2018.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Politikerna röstade först ned socialdemokraten Leif Nilssons förslag om återremiss för vidare utredning. Sedan fattades beslut om planbesked och att upprätta ett förslag till detaljplan.

Ordförande Kenny Hansson (M) ser frågan som startskottet för området Norden.

– En skola i detta område är av största vikt för att matcha den kommande byggnationen på bland annat Norden, Åhusfältet och T4. Västra centrum, där Norden ingår, kan medföra cirka 2 000-2500 nya bostäder. Med så många nya bostäder är det viktigt att infrastrukturen finns med från första stund, säger han i ett pressmeddelande.

Kenny Hansson anser att en skola i Nordenområdet är av största vikt för det nya området där ett par tusen bostäder planeras. Foto: Berit Önell

Rolf Bengtsson har inget emot en detaljplan, men anser sig kunna göra en ganska bra bedömning av behovet av fler skolor.

– Det är positivt att tillåta skola i en detaljplan på området, det saknas ofta när det kommer behov av nya skolor. Det skrev vi redan i vårt yttrande till den fördjupade översiktsplanen. Men i nuläget har vi överskottsplatser på skolorna i Hässleholms stad. Utifrån utvecklingen med fristående skolor som tagit alltfler elever närmar vi oss stängning av någon skola. Vi har inte heller någon befolkningsutveckling att tala om för närvarande, säger han.

Han konstaterar att elevantalet på Engelska skolan och Thorén Framtid ökar lite för varje år. I motsvarande grad minskar elevantalet på andra skolor.

– Vi har jättemycket överkapacitet i våra skolor i Hässleholm, säger Rolf Bengtsson.

Om utvecklingen fortsätter och det dessutom blir så att en ny friskola etableras i tidningshuset är han säker på utgången.

– Då kan kommunen inte ha så många skolor i Hässleholm som idag, säger han.

Enligt skolchef Rolf Bengtsson finns en stor överkapacitet i skolorna i Hässleholms stad.

Han antar att Hemsö har en friskoleaktör på gång. Någon ansökan är inte inkommen, men måste lämnas senast den 15 april för start till höstterminen året därpå. Kommunen har i princip ingen möjlighet att stoppa en friskola.

– Friskolepolitiken är som den är. Kommunen får yttra sig till Skolinspektionen, men det tas inte hänsyn till om det finns behov av flera skolor, om inte en mindre ort skulle riskera att bli helt utan kommunal skola, säger Rolf Bengtsson.

En diskussion om att kommunens skolor har för mycket lokaler pågår, men är politiskt känslig.

– Det är inte lika laddat i Hässleholms stad som när det gäller byskolor, men det blev väldigt mycket liv för några år sedan när T4-skolan stängdes och eleverna hänvisades till Västerskolan 600 meter därifrån, säger Rolf Bengtsson.

Berit Önell

Läs mer:

2021-02-14 Del av tidigare tidningshuset kan rivas

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se