torsjö live

Skola helt på distans – Men fritidsaktiviteter öppnar

Skola helt på distans – Men fritidsaktiviteter öppnar

Veckan efter sportlovet blir det full distansundervisning för både gymnasieskolan och grundskolans årskurs 7-9 i Hässleholms kommun. Därefter kommer ungefär en tredjedel av eleverna att vara i skolans lokaler medan övriga har distansundervisning, enligt ett rullande schema som för högstadiet gäller till och med vecka 11 och för gymnasiet ända fram till påsklovet, till och med vecka 13.

Anledningen är oro för ökad smittspridning. Men samtidigt öppnar kommunen ungdomsverksamheterna Markan, Mötesplats Ljungdala och fritidsgårdarna för gymnasieungdomar.

Politikerna i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott var eniga i beslutet om distansundervisningen på torsdagen.

Stefan Larsson, ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Foto: Lotta Persson

Ordförande Stefan Larsson (M) konstaterar att de flesta kommuner gör på samma sätt. Beslutet följer helt Smittskydd Skånes rekommendation. Syftet är att förhindra smittspridningen från att ta fart i skolorna efter sportlovet som kan ha inneburit nya kontakter.

– Men det är lite paradoxalt att hålla eleverna hemma efter loven för att undvika smitta, säger skolchef Rolf Bengtsson.

För högstadiet kan det bli aktuellt med en förlängning av undervisning delvis på distans efter vecka 11. Ett tidigare beslut gällde redan sådan undervisning vecka 9-11, men ändras alltså till full distansundervisning under vecka 9.

– Vi får ompröva efterhand. Det blir oerhört ryckigt när vi ställs inför nya planeringsförutsättningar med så kort varsel gång på gång, säger Rolf Bengtsson.

Skolchef Rolf Bengtsson.

Liksom tidigare kan rektor besluta om undantag från fjärr- eller distansundervisning för elever som har behov av särskilt stöd, inte har möjlighet till digital undervisning i hemmet eller för examinationer som inte kan genomföras på distans.

Modersmålslärare och lärare på kulturskolan fortsätter till den 1 april att vara placerade på en skolenhet och ha övrig undervisning genom fjärr- eller distansundervisning.

Vecka 9 öppnar kultur- och fritidsförvaltningen sina verksamheter för ungdomar födda 2002 och senare. De har varit öppna för de yngre ungdomarna sedan den 8 februari. Även utökningen grundar sig på regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att aktiviteter för unga ska vara igång så mycket som möjligt för att främja barns och ungas välmående.

Markus Jensen, verksamhetschef. Foto: Urban Önell

– Det här är så viktigt för våra unga, säger Markus Jensen, verksamhetschef, i ett pressmeddelande.

Alla aktiviteter kommer att vara anpassade för att minska smittspridning och trängsel.

– Vi har aktiviteter där våra unga kan hålla avstånd. Respektive verksamhet har en maxgräns för antal deltagare, förklarar Markus Jensen.

Det nya konceptet med en mobil husbil som pendlar mellan orterna kommer nu också igång. De digitala aktiviteterna fortsätter parallellt.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se