Gruppen-3a-328x120

Högre överdödlighet i Hässleholm november-januari

Högre överdödlighet i Hässleholm november-januari

Hässleholm sticker ut när det gäller överdödlighet under 2020 och även i januari i år. Foto: Berit Önell

Överdödligheten i Hässleholms kommun var anmärkningsvärt hög under november, december och januari. Det visar Statistiska centralbyråns statistik.

– Jag tror inte att jag sett någon annan kommun som legat så högt alla tre månaderna, säger Tomas Johansson, utredare på SCB.

Överdödligheten är antalet döda som överstiger snittet för de fem senaste åren. För Hässleholm noterades 2020 hela 12 procent fler döda medan landet som helhet hade 7,9 procent fler.

Som Frilagt tidigare berättat minskade folkmängden i Hässleholms kommun med 135 personer under 2020. Det berodde främst på minskad invandring och ökad utflyttning. Men även ökad dödlighet, som kopplas till covid-19, spelade in här liksom i landet som helhet. Sverige hade den minsta befolkningsökningen på 15 år. Hässleholm hade den största befolkningsminskningen på 20 år. Sedan 2002 har kommunens befolkning ökat varje år utom 2012 då en minskning med en person noterades.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Antalet födda i Hässlehoms kommun ökade 2020 med sju jämfört med 2019, till 552. Totalt 597 personer avled under året i kommunen, 62 fler än snittet för åren 2015-2019. Högst dödstal var det i november, 63 personer. Snittet för november under åren 2015-2019 var 42 personer. I november var överdödligheten i kommunen därmed hela 49 procent. I december avled 62, vilket innebar 42 procents överdödlighet. Det var betydligt högre än både riket och Skåne.

– I slutet av året var det rätt illa, säger Tomas Johansson.

Han konstaterar att dödstalet per månad i Hässleholm kommun brukar ligga på 40-50 personer.

– Drygt 60 är betydligt fler.

I januari 2021 var dödstalet ännu högre, 69 personer. Men i januari månad brukar något fler dö och överdödligheten blir därför inte riktigt lika hög, 30 procent.

Däremot hade varken Hässleholm eller Skåne anmärkningsvärt hög dödlighet i april då överdödligheten i landet steg till 38 procent. I november var överdödligheten i landet 11 procent och i december 29 procent, i januari i år 15 procent.

Så här förändrades folkmängden i Sverige under 2020. I december minskade befolkningen för första gången sedan januari 2000.

Skåne hade en överdödlighet på 6 procent 2020. Högsta nivån var i december med 38 procent. I januari i år blev det ännu värre, 47 procent, då 1 631 skåningar avled, jämfört med snittet på 1 111.

Hässleholms kommuns invånarantal minskade dock 2020 främst på grund av minskad invandring, jämfört med 2019. Antalet som invandrade sjönk med 199 personer från 468 personer till 269 personer. Även utvandringen minskade, från 198 till 176 personer.

– Invandringsöverskottet minskade med två tredjedelar, från 270 till 93, konstaterar Tomas Johansson.

Men många hässleholmare flyttade också till andra län i Sverige, en ökning med 120 personer från 691 personer till 811 personer. Samtidigt minskade antalet personer som flyttade till andra kommuner inom Skåne med 100 personer, från 1 696 personer till 1 596.

Något färre flyttade också in till kommunen från andra delar av Skåne, en minskning med 9 personer, från 1 485 till 1 476. Antalet inflyttningar från övriga Sverige ökade dock, från 674 till 737, alltså med 63 personer. Summan blir ett negativt flyttningsnetto i alla kategorier, totalt ett minus på 101 personer.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se