Gruppen-3a-328x120

Vill inte ha för snabb befolkningsökning

Vill inte ha för snabb befolkningsökning

— Det är bra om kommunen växer i lagom takt, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M). Foto: Henrik Andersson

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) är lite förvånad över att inflyttningen til Hässleholms kommun inte är större, med tanke på att det byggs så mycket bostäder. Men han är inte orolig över befolkningsminskningen.

– Det är bra om kommunen växer i lagom takt, inte för fort, så att vi hinner bygga ut barnsomsorg och skola, säger han.

Någon anledning att dra ner på byggandet ser han inte.

Befolkningen i Hässleholms kommun minskade med 135 personer under 2020, främst på grund av minskad invandring och ökad utflyttning, men även en ökad dödlighet kopplad till covid-19 som sticker ut jämfört med andra kommuner.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Just nu har vi en pågående smittspridning som är högre än kringliggande kommuner. Det är bekymmersamt, men ett halvår tillbaka i tiden var det tvärtom, säger Lars Johnsson.

När det gäller in- och utflyttningstakten förklarar han att tillväxtavdelningen har i uppdrag att kontinuerligt följa statistiken. I förra veckan fick politikerna också en information om SCB:s årliga befolkningssiffror, nedbrutna på Hässleholmsnivå. 120 personer flydde Hässleholm 2020 och flyttningsnettot blev minus 101 personer.

Lars Johnsson tror inte att befolkningsminskningen får några större ekonomiska effekter.

– Det är inte så dramatiskt när det gäller skatteintäkter. Befolkningsökningen tidigare var i huvudsak driven av invandringen. Nu kommer väldigt många färre och det slår igenom i statistiken, säger han.

Utan invandring hade befolkningen kanske minskat under flera av de senaste åren.

– Eller ökat i lugnare takt, säger Lars Johnson.

Berit Önell

Läs mer:

2021-02-23 Hässleholms befolkning minskade 2020

2021-02-28 Högre överdödlighet i Hässleholm november-januari


Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se