torsjö live vers2

Hässleholms befolkning minskade 2020

Hässleholms befolkning minskade 2020

Under 2020 flyttade fler från än till Hässleholm och fler dog än föddes. Befolkningen i Hässleholms kommun minskade därför med 135 personer, motsvarande 0,3 procent, jämfört med 2019. Det visar SCB:s befolkningsstatistik. I Skåne ökade befolkningen något, liksom i Sverige som helhet som dock hade den minsta folkökningen på 15 år, 0,5 procent. Samtidigt var invandringen den lägsta på 15 år och något fler utvandrade. Det ökade antalet döda under året kan kopplas till pandemin.

Vid årsskiftet var 10 379 295 personer folkbokförda i Sverige. Hässleholms kommun hade 52 010 folkbokförda invånare.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Det som gör att folkmängden i Hässleholm minskar jämfört med året före är framförallt utflyttningen, säger Linus Garp, befolkningsstatistiker på SCB.

I Skåne ökade befolkningen med minst 0,2 procent i 23 av 33 kommuner jämfört med året före. I hela Sverige ökade folkmängden med 0,5 procent.

Ökningen beror främst på invandring. Inte sedan 1992 har Sveriges folkmängd ökat på grund av ett födelseöverskott.

2 583 personer flyttade ut från Hässleholms kommun 2020, vilket var 101 fler än de 2 482 som flyttade in. Trots det ökade andelen utrikesfödda i kommunen något, från 16,7 procent till 16,8.

Antalet avlidna var 597 medan antalet födda var 552, alltså ett underskott på 45 personer. 2019 var antalet döda i kommunen 574, vilket innebär att dödligheten ökat med 4 procent.

Antalet döda i landet ökade 2020 med 10,5 procent jämfört med 2019. De högsta siffrorna var i april, maj och december när spridningen av covid-19 var som störst. Antalet födda var 1,3 procent färre än 2019.

2019 var dock ett år då relativt få dog och sett på tio år har Hässleholm haft en stor befolkningstillväxt, från 50 107 invånare, en ökning med 3,8 procent.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se