torsjö live vers2

S vill se unga i Markanhuset och Familjens hus i T4-Matsalen

S vill se unga i Markanhuset och Familjens hus i T4-Matsalen

S har tagit ställning efter att ha tagit del av de beräknade kostnaderna för renovering och vill ha kvar ungdomsverksamheten i Markanhuset. Foto: Berit Önell

Socialdemokraterna i Hässeholm säger nej till att flytta Markans verksamhet till T4-Matsalen och ja till att renovera Markanhuset för att låta ungdomsverksamheten utvecklas där. Motiveringen är att kostnaderna blir lägre i Markanhuset och att huset betyder mycket för verksamheten. Partiet vill också att möjligheten att flytta det trångbodda Familjens hus till T4-Matsalen utreds. Det berättar partiet i ett pressmeddelande på onsdagsförmiddagen efter att ha fått information om kostnaderna för att renovera byggnaderna.

Styrgruppen för Ungdomens hus beslöt strax före jul att arbeta för att stänga Markan och flytta verksamheten till T4-Matsalen, vilket Frilagt var först med att berätta. Orsakerna var främst att brandskyddet måste åtgärdas och att T4-Matsalen var viktigare att bevara i kommunens regi. Tanken om ett större Ungdomens hus fanns också.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Protesterna blev kraftiga och det visade sig att förslaget byggde på flera missuppfattningar. Hotet om att stänga verksamheten om inte brandskyddet åtgärdas gäller inte entréplanet och dessutom trädde det inte i kraft den 31 december som styrgruppen hävdade utan först den 31 mars. Därför har verksamheten nu kunnat återöppna i begränsad omfattning. Båda byggnaderna är q-märkta i detaljplanen. På måndag föreslås kommunfullmäktige ändra styrgruppens uppdrag så att den inte enbart ska söka efter lokal för ett samlat Ungdomens hus i centralt läge. Det kan även bli aktuellt med flera mindre lokaler. Men S har alltså redan tagit ställning.

Tekniska förvaltningens besiktning av fastigheterna visar att båda byggnaderna har stora renoveringsbehov. Enligt de uppdaterade underhållsplanerna skulle det kosta 10,7 miljoner kronor att underhålla Markanhuset under de närmaste tio åren. Motsvarande kostnader för T4-Matsalen är 13 miljoner, men där tillkommer de anpassningar som behövs för att huset ska fungera för ungdomsverksamheten.

Det blir dyrare att renovera T4-matsalen och dessutom tillkommer kostnader för att anpassa lokalerna till ungdomsverksamhet. Foto: Berit Önell
Oppositionsrådet Lena Wallentheim (S).

Efter att det rödgröna blockets gemensamma fullmäktigegrupp den 17 februari fått information om kostnaderna hade S ett internt möte och beslöt att ta ställning för att renovera Markanhuset till ungdomsverksamheten.

– Kostnaderna blir lägre än att renovera T4-Matsalen. Vi har varit på besök på Markan och förstår hur mycket detta hus betyder för både barn, ungdomar och personal, skriver Lena Wallentheim, oppositionsråd, och Thomas Lindell, ordförande i Hässleholms Arbetarekommun, i pressmeddelandet.

De vill åtgärda brandskyddet och renovera Markanhuset både invändigt och utvändigt.

– Huset har en charm och egenskaper som få andra hus har.

De betonar också att verksamheten bygger på barns och ungas inflytande och delaktighet.

– Detta är något som vi socialdemokrater värnar och vi ser en utvecklingspotential i befintligt hus, skriver Wallentheim och Lindell.

Dessutom vill partiet att tekniska förvaltningen får i uppdrag att utreda om Familjens hus kan flytta in i T4-Matsalen.

– Det har under lång tid behövts nya lokaler för Familjens hus. De är trångbodda, arbetsmiljön är inte bra och det finns behov av att utöka denna fantastiska verksamhet, skriver Wallentheim och Lindell.

De konstaterar att det byggs mycket i nordvästra Hässleholm nu och att en placering av Familjens hus på T4-området skulle vara en bra investering för framtiden. Det skulle också betyda att kommunen utnyttjar egna lokaler som idag delvis står tomma.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se