torsjö live vers2

Fullmäktige beslöt utreda Ungdomens hus ytterligare

Fullmäktige beslöt utreda Ungdomens hus ytterligare

Efter votering beslöts att styrgruppen ska fortsätta utreda Ungdomens hus och Markan.

Efter en lång debatt beslöt kommunfullmäktige på måndagskvällen att styrgruppen för Ungdomens hus och Markan ska få ett utvidgat uppdrag att även utreda flera mindre mötesplatser. Det blev dock ett tillägg om redovisning till kommunstyrelsen senast under juni månad. Men formuleringen om att Markan ska flyttas till Ungdomens hus står kvar.

Förslaget till naturvårdsstrategier återremitterades i väntan på beslut om ny statlig ersättning för skydd av skog. Kulturmiljöstrategier antogs efter viss skärpning av ambitionen så att kommunen “bör” verka för att värna kulturmiljöer istället för det till intet förpliktigande “kan”.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Visionen om ett stort Ungdomens hus i centrala Hässleholm, där även Markan skulle ingå, har tidigare fallit på grund av kommunens dåliga ekonomi. Även förslaget från i julas om att flytta Markan till T4-Matsalen och inrätta ett Ungdomens hus där verkar sakna majoritet. Men i övrigt finns många olika viljor bland de styrande politikerna.

Flera ledamöter påtalade att ärendet blivit en långbänk och att ungdomarna hinner bli vuxna innan det blir något Ungdomens hus. Centerpartiets Anders Edwall och Johan Hammarqvist föreslog därför att styrgruppen skulle avvecklas och befintlig verksamhet bibehållas. Markans verksamhet skulle då bevaras på sin nuvarande plats med åtgärdat brandskydd och normalt underhåll. Även Mötesplats Ljungdala och kransorternas mötesplatser skulle bevaras.

– Utredningen om ett centralt Ungdomens hus är redan klar. Varför ska vi fortsätta lägga tid på andra alternativ? Jag vill uppmana alla att sluta utreda och istället agera. Renovera Markanhuset så att vi kan använda det, sa Anders Edwall.

Avveckla styrgruppen, föreslog Anders Edwall (C).

– Problemet är att vi inte är ärliga mot ungdomarna. De tål höra sanningen, men vi ska inte inge dem falska förhoppningar. Jag tycker att vi ska vara ärliga, öppna och raka och säga att just nu går det inte, vi lägger ner styrgruppen, sa Johan Hammarqvist.

Dolores Öhman (MP) ville också bevara Markan och Mötesplats Ljungdala, men därtill hitta en central mötesplats för ungdomar, kanske i kulturhusets tomma lokaler. Hon ville dock ha kvar styrgruppen, men skynda på dess arbete och ändra ordet “utvidga” till “begränsa” som hon ansåg bättre beskrev vad det handlade om.

Dolores Öhman (MP) ville begränsa styrgruppens uppdrag snarare än utvidga det.

Magnus Åkeborn (V) menade att styrgruppen är en viktig demokratisk funktion.

Björn Widmark (FV) påminde om att hans parti hela tiden arbetat för att bevara Markan och Mötesplats Ljungdala samt använda en del av kulturhuset till ett centralt Ungdomens hus.

– Det är bara att sätta igång, vi kan börja nästa vecka, sa han.

Han ville ha bort formuleringen om att Markan ska flyttas till Ungdomens hus ur styrgruppens uppdrag, men fick inte gehör för det.

Björn Widmark (FV) ville ha bort formuleringen om att Markans verksamhet ska flyttas till ett Ungdomens hus på annan plats.

Anders Edwall gav honom dock rätt.

– Huvuduppdraget är just det, att flytta Markan någon annanstans, sa han.

Han anslöt sig till förslaget att avveckla styrgruppen och försökte också få igenom ett beslut om att Markan inte ska flyttas, men enligt ordförande Douglas Roth (M) hörde det inte till ärendet.

SD, som varit drivande i att flytta Markan till T4-Matsalen, höll en låg profil. Kommunalrådet Hanna Nilsson förklarade dock att SD inte anser kulturhuset lämpligt som mötesplats för ungdomar. Hon betonade också, med en släng till C, att hennes parti vill satsa på ungdomarna och inte bara välja det billigaste alternativet.

– Nej, SD är inte ute efter billigaste alternativet, då hade ni inte velat bygga om T4-Matsalen för massor av miljoner, kontrade Anders Edwall.

Styrgruppens ordförande Robin Gustavsson försvarade behovet av ytterligare utredning, men föreslog själv att den skyndas på och redovisas för kommunstyrelsen i juni. Det blev också beslutet.

Kommunstyrelsens ursprungliga förslag att ge styrgruppen ett utvidgat uppdrag vann i votering över C-förslaget att avveckla styrgruppen. Röstsiffrorna blev 50-9 till förmån för ett nytt uppdrag. Två ledamöter avstod från att delta i beslutet.

Både naturvårdsstrategierna och kulturmiljöstrategierna ledde till debatt på kommunstyrelsen då “ska värna” i båda fallen byttes ut mot “kan värna” på förslag av SD som fick stöd av alliansen. S, MP och FV protesterade då.

I fullmäktige föreslog Agneta Olsson Enochsson (L) att “kan” skulle bytas ut mot “bör”. Det fick hon alltså gehör för när det gällde kulturmiljöstrategierna.

– Bör är en stark uppmaning, förklarade hon.

Oppositionsrådet Lena Wallentheim (S) ville helst ha kvar ordet “ska”, men accepterade bör som gick igenom. MP, som i kommunstyrelsen protesterade mot ändringen som gjorde strategierna mindre förpliktigande, ville nu ha dem kvar. C och FV deltog inte i beslutet.

Naturvårdsstrategierna återremitterades på initiativ av S som fick stöd av MP och FV. Ingen förespråkade kommunstyrelsens förslag.

Berit Önell

Läs mer:

2021-02-04 Ändrat uppdrag för Ungdomens hus

2021-02-24 12,4 miljoner för ungdomslokaler i T4-Matsalen

2021-02-05 Natur- och kulturmiljöer kan värnas – om det finns pengar

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se