torsjö live vers2

Ändrat uppdrag för utredning om Ungdomens hus

Ändrat uppdrag för utredning om Ungdomens hus

Folkets väls förslag om en samlingsplats för ungdomar i kulturhusets lediga lokaler fick inte gehör från övriga partier. Beslutet i kommunstyrelsen blev enligt styrgruppens önskan att utvidga dess uppdrag till att även omfatta en eller flera mindre mötesplatser, mer eller mindre centralt belägna. Foto: Lotta Persson

Kommunstyrelsen har nu sagt ja till att utvidga uppdraget för styrgruppen för Markan och Ungdomens hus. Därmed behöver utredningen inte enbart gälla ett stort och centralt placerat Ungdomens hus utan kan också omfatta en eller flera mindre mötesplatser för unga, mer eller mindre centralt. Björn Widmark (FV) sa nej till förslaget och ville istället ha ett beslut om att inrätta en central mötesplats för unga i kulturhusets före detta restaurang och behålla Markan och Mötesplats Ljungdala på nuvarande plats. Kommunfullmäktige avgör frågan.

Processen kring ett Ungdomens hus har pågått under många år. Styrgruppen tillsattes 2018 med representanter för de stora politiska tre blocken. Kommunfullmäktige beslöt, efter att ha tagit del av en omfattande utredning, att inrätta ett centralt beläget Ungdomens hus där Markans verksamhet skulle ingå. Men nu vill styrgruppen ha mandat att även titta på alternativa lösningar. Anledningen är att tidigare förslag avvisats på grund av den ekonomiska situationen i kommunen.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Kommunstyrelsen beslöt efter votering att föreslå fullmäktige att säga ja till förslaget från styrgruppen. Björn Widmark (FV) lämnade ett motförslag om att använda kulturhusets tomma restauranglokaler i bottenplanet och skapa en ny entré mot Järnvägsgatan samt behålla Markan och Mötesplats Ljungdala. Han anser att det inte finns behov av att totalrenovera Markan utan det verkliga underhållsbehovet, främst brandsäkerhet och fönstermålning, hamnar på betydligt lägre och hanterbara belopp.

Inga andra ledamöter stödde Widmarks förslag och voteringen slutade 12-1. Björn Widmark reserverade sig.

– Folkets väl anser inte att det behövs fler utredningar i frågan, skriver han i sin reservation och påminner om att partiet redan 2018 lämnade in en motion om ett Ungdomens hus i kulturhuset.

Han menar att det nu finns ännu bättre förutsättningar att, till låga kostnader, skapa en sådan mötesplats i kulturhuset eftersom även restaurangen är tom.

Björn Widmark ifrågasatte också att uppdraget om att inrätta ett centralt beläget Ungdomens hus där Markan ska ingå skulle kvarstå.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se