Gruppen-3a-328x120

Något minskad smittspridning i Hässleholm

Något minskad smittspridning i Hässleholm

Hässleholms kommun ligger fortfarande högre än det skånska snittet, men smittspridningen minskade under förra veckan från 485 nya fall per 100 000 invånare till 395. I Skåne noterades 298 nya fall per 100 000 invånare. Det visar Region Skånes lägesbild som presenterades på torsdagen.

Folkhälsomyndigheten varnar nu för en tredje våg och ändrar prioriteringen för när olika grupper kan vaccineras eftersom Astra Zenecas vaccin inte rekommenderas för personer över 65 år.

205 nya konstaterade fall av covid-19 noterades bland boende i Hässleholms kommun under vecka fyra. Det innebär att totalt 2 862 hässleholmare har konstaterats smittade. Störst smittspridning i Skåne hade under vecka fyra Burlövs kommun med 413 per 100 000 invånare.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Smittspridningen i Skåne har bromsat in den senaste tiden och det gäller alla åldersgrupper.

Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne. Foto: Region Skåne, Bengt Flemark

– Speciellt glädjande är att antalet fall bland de äldsta minskar. Både på särskilda boenden och bland äldre som bor hemma, säger Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne, i ett pressmeddelande på tisdagen.

Då låg det genomsnittliga antalet covidsjuka i Skåne på drygt 550 fall per dag. På torsdagen var det ungefär lika många, 558 nya fall per dag på rullande sjudagarsmedel. 255 vårdades på sjukhus, varav 46 i intensivvård.

I Hässleholms kommuns omsorg har på torsdagen 20 vårdtagare en pågående covidinfektion. Bara en av dessa bor på äldreboende, övriga på korttidsboende, LSS-boende eller i ordinärt boende med hemtjänst.

Eva Melander varnar invånarna för att slappna av.

– Skåne har fortfarande en hög samhällssmittspridning och det är oroande med rapporterna över trängsel i olika offentliga miljöer, såsom kaféer och restauranger, den senaste veckan, säger hon.

Vid en presskonferens på torsdagen varnade statsepidemiolog Anders Tegnell för en tredje våg av covid-19 som kan bli värre än de två första, mycket beroende på vilket genomslag de nya mutationerna får. Den brittiska, betydligt mer smittsamma varianten, bedöms redan ha fått fäste i Sverige. Tre scenarier presenterades. Den värsta innebär en kraftig tredje våg som kan slå igenom redan om någon eller några veckor. De andra blir lindrigare, beroende på hur mycket kontakter människor har och I vilken grad restriktionerna följs.

Enligt en stickprovskontroll som Region Skåne redovisat ser drygt elva procent av de covidpositiva här ut att ha den brittiska virusmutationen. De analyserade proverna kommer dock enbart från självtest och kan inte sägas vara representativa för alla covidpositiva i Skåne.

Åldersgränsen för vaccinering i fas två ändras från 70 till 65 år och nya medicinska riskgrupper inkluderas. Den här gruppen ska inte vaccineras med Astra Zenecas vaccin utan med de andra vaccin som redan finns på plats och som inte har någon begränsning utifrån ålder.

Berit Önell

Prioriteringsordning för vaccin
I Folkhälsomyndighetens fas ett, som vaccineras nu, ingår äldre på särskilt boende eller med hemsjukvård eller hemtjänst, personal inom äldreomsorgen, hushållskontakter till personer med hemtjänst och prioriterad vårdpersonal inom akutsjukvård.

I fas två ingår nu alla övriga som fyllt 65 år, medicinska riskgrupper, personer med LSS och assistansersättning och hälso-, sjukvårds- och omsorgspersonal som inte ingår i fas ett.

I fas tre finns personer som fyllt 60 år, 18-59-åringar med medicinsk riskökning och personer som har svårt att följa råd om smittskydd.

Fas fyra omfattar övriga i åldern 18-59 år.

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se